Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

 1. Community News and Information

 2. Ude for RP Hygge

 • Donation Goals

  Server Costs (Euros) - February


  180.00 EUR of 500.00 EUR goal reached.
  Donate Now
 • Top Donors

 • Latest Donations

 • Twitch Wall of Fame

 • b_160_400_0_FFFFFF_C5C5C5_FFFFFF_232323_

  b_160_400_0_ffffff_c5c5c5_ffffff_232323_

  b_160_400_0_FFFFFF_C5C5C5_FFFFFF_232323_

  b_160_400_1_ffffff_c5c5c5_ffffff_000000_

 • Lyt til Dania Gaming Radio

  eq gif.gifeq gif.gifeq gif.gifeq gif.gif

 • Nye Posts

  • Accepteret  Flot ansøgning du har fået skrevet der!
   Kontakt enten Max Danielsen, Kimse Lamors, Bastian Joel, Emil Deleuran eller Costas til et interview på Metropolis hospital. -Max Danielsen Instruktør Metropolis Falck
  • Brandsystemet kunne også godt trænge til en opdatering. Lokationerne på brandene er stadig de gamle fra Lakeside, så det bliver lidt en gætte leg når vi rykker ud til en brand.    Derudover kunne lyden på vores brandslukker også godt trænge til at blive skruet ned, da den larmer rigtig meget.
  • Hvad er dit RP navn: Tom Gangs   PlayerID:  76561198211419336   Alder: 15   Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor?): Jeg har aldrig fået ban:)   har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Periode? Jeg har været ansat på Vikingerne som medic og der var jeg Overlæge. Jeg har også været betjent på MetropolisRP som betjent og jeg er også ansat som Politiassistent på Naxogaming. Jeg har været viceregionschef for lang tid siden på en server.   Hvorfor vil du gerne være en del af Falck styrken? (min. 100 ord): Jeg vil gerne være med i Falck styrken fordi jeg gerne vil være tilbage til falck livet og jeg elsker også bare generelt radiokommunikationen mellem falck og bare hjælpe folk som har brug for det. Jeg er god til at lave RP men jeg er Falck og mens jeg redder folk og kollegaer. Jeg tager mit arbejde seriøst og jeg fjoller ikke. Man kan altid regne med mig og jeg vil altid være der for at rede en.   Hvilke evner er vigtige som Falck medarbejder? (Minimum 3) : Man skal være meget venlig,  Man skal holde hoved kold,  Man skal spørger til patienten om han har det okay,  Man skal være god til at samarbejde og hører ordrer    Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Ja men jeg tror mit RP ligger på et 8 tal fordi jeg spiller ikke så meget som civil og har meget øvelse som Falck og Politi.   Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 50 ord): Jamen i skal hyre mig fordi jeg tager godt imod folk og spørger til dem om de har det okay og jeg tager mit arbejde seriøst og prøver bare at få det bedste RP ud af det jeg laver og jeg har meget erfaring med det så jeg ville tro det er en fordel.
   Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge inde på Dania-Gaming metropolis: 40-50 timer om ugen
  • A little sidenote:
   Not to shame anyone, but the devs are working so fucking hard, to make this place as amazing as it is! 
   And I really feel like some of the staff members are pissing up the devs backs, because they simply do not care about any of what the server has to offer. 

   I get that people has up's and down's, when it comes to actually wanting to play - I am not ORDERING people to play something they don't feel like. 
   I am only asking that the staff actually takes on their responsibilties instead of slacking and just sitting about! 
   I see plenty of staff, that I personally believe, don't deserve their titel and tag - because they're not here, and I'm sorry, but it makes rest of the staff look bad.. 
   You are important to this server. You have a responsibilty, and if you can't take that seriously, then step down, so others who really wants be here for the community, actually can be! 

   There's my five cents on the topic. 
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   3,530
  • Total Posts
   11,006