Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 •  Server Status: Metropolis - ONLINE     |     Wasteland - ONLINE     |    Exile - ONLINE   |   CS:GO Retakes - ONLINE
  Ansøgnings Status: Civil - OPEN    |    Politi - OPEN    |     Falck - OPEN     |     Staff - CLOSED

  TeamSpeak: ts.daniagaming.dk


  Så sker det!
  Vi skifter til Kelly-island med Dania’s eget præg

  Showcase af mappet:

  Se hvad der kommer til at ske:
  http://daniagaming.dk/topic/7724-dania-skifter-map/

  Husk også hvis i ønsker at se en helt specifik ændring så smid din Idé her!
  http://daniagaming.dk/forum/288-ønsker-og-idéer/

Forums

 1. Community News and Information

 2. Ude for RP Hygge

 • Donation Goals

  Server Costs (Euros) - March


  75.00 EUR of 500.00 EUR goal reached.
  Donate Now
 • Top Donors

 • Latest Donations

 • Twitch Wall of Fame

 • b_160_400_0_FFFFFF_C5C5C5_FFFFFF_232323_

  b_160_400_0_ffffff_c5c5c5_ffffff_232323_

  b_160_400_0_FFFFFF_C5C5C5_FFFFFF_232323_

  b_160_400_1_ffffff_c5c5c5_ffffff_000000_

 • Lyt til Dania Gaming Radio

  eq gif.gifeq gif.gifeq gif.gifeq gif.gif

 • Nye Posts

  • 5% respekt, kan ikke få lov til og redigere mit post
  • Få nu de ghillies ind kimse! og få sat insta doc ned i respekt  og at man mister 5% ved suicide, det er virkeligt dumt når man bliver ramt af AI's og bløder til døde -.-
  • Nu kan jeg jo ikke tale på vegne af ejerne, men forventer måske de bliver noget alla det vi har her. Der kan måske komme nogle undtagelser, hvis du har meget erfaring indenfor politet, og bare generelt er moden. Det er jo derfor man har aldersgrænser til at starte med(Netop fordi man vil undgå de alt for useriøse.)   - Vallei E. Orland -- Civil
  • Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage
   Hvad er dit RP navn: Bob Whine   PlayerID:  76561198126751667   Alder? (min. 16 år gammel): 18år    Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): nej   har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? ikke på den her server men på en anden i cirka 1 uge som prospekt og læge blev jeg ansat som læge i en uge    Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord):  Fordi jeg ikke rigtig syntes Civil livet er det jeg leder efter jeg leder efter der hvor der er gang i den og det syntes jeg der er i politi styrken og jeg har det sku pisse fedt selv om jeg bliver stoppet af pulle de laver fedt RP og de har det bare pisse fedt så jeg syntes i skulle have mig med så hade en meget fed person med     Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) se for at se efter om der er fare og høre om der kommer mere ind 1 bil mere eller hvor der kommer skud føle om det er det rigtige valg man traffer og ikke går 1 imod 5 så er du sådan set død    Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) jeg ville sige jeg ligger selv på en 8-9 fordi jeg bruger ikke særlig meget mit gun bruger mere min mund og taller mig ud situationer som jeg ved at gunnet ikke ville have hjulpet jeg trække kun gun hvis venner eller bekendte er i fare for at ryge i jail/fængsel eller bliver anholdt    Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Fordi jeg har meget tid til at være på servren om aften når der ikke er så mange på af betjente også kunne det være fedt at være politi igen på en anden server mest fordi der er nogen dejlige mennesker der inde jeg er meget aktiv ikke kun når der er venner på men er nok mest aktiv hvis der er mange på men er også aktiv hvis der er mindre på
   Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge cirka de der 48-55 timer cirka   Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? jeg har brugt cirka 366 timer
  • @Mike Hansen du mangler lige at skrive lidt mere på din ansøgning generelt. Bla. under: Hvorfor skal vi lige hyre dig
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   3,612
  • Total Posts
   11,347