Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Today
 2. Løb @Jeremy Lamors!!!
 3. Yesterday
 4. Ved ikke lige hvad det kunne være, men prøv at komme på engang, evt hør om nogle kender fejlen ved staffmødet iaften.
 5. Har du en fix? :OO
 6. Kom ind på tsen og snak med os, det er nemmere at forklare der. I hvertfald fra min siden af.
 7. Nu har jeg ikke kunne spille Arma 3 i nogle dage. Hvergang jeg joiner en MP server siger den bare connection failed. Jeg har prøvet alt jeg har kunne finde, men ingen løsning der virker.. Nogle der har en ide om hvad jeg skal?
 8. Last week
 9. Tak for det Philip og Jason
 10. Vis Dania er et fantastisk community, forstår jeg ikke hvorfor man skifter, bare fordi vi skiftede map. Metro er næsten det samme som Lakeside, og ligner det rigtig meget. så syntes man skal prøve Metro en chance, og se hvad det enlig er for noget. //John Faxe - Senior Admin
 11. Da lakeside forsvandt skiftede jeg community.... hvilket jeg syntes var pisse irriterende, da Dania er et fantastisk community... Og den video der er simpelthen fantastisk
 12. Earlier
 13. http://plays.tv/video/57ae308784c7b1261c/backstab-lidt-sjov-med-italy?from=user
 14. Må sq indrømme jeg fældede en tåre ahah! Det viser bare hvor gode minder vi har haft, og forhåbentligt os får i Metro! Tak for videoen HAha
 15. Ja lidt skills har man da
 16. Savner Lakeside http://plays.tv/video/58458b13af27a50b6e/ja-k-rt-over-adskillige-gange-?from=user @Bubbi Brum
 17. En hel politistyrke bliver wiped på 30 sekunder
 18. @John Faxe kan du huske dette :)? http://plays.tv/video/5861787441d5237c53/laver-du-faxe-?from=user
 19. Har os nogle små klips her er et fra Lakeside Mafia's periode med @Dennis Lamors og det kære politi http://plays.tv/video/576ee071a1320b641b/fucc-da-police-lakesidemafia-daniagaming?from=user
 20. .......
 21. Here - @Artyom Degtyarev Now you can see the new nicknames for "The Russian Boyband"
 22. Hahahahhahahahhaha det var tider!
 23. http://plays.tv/video/57c5f837cae9d13724/terror-i-f-ngslet-d?from=user
 24. Load more activity