Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Today
 2. 5% respekt, kan ikke få lov til og redigere mit post
 3. Få nu de ghillies ind kimse! og få sat insta doc ned i respekt og at man mister 5% ved suicide, det er virkeligt dumt når man bliver ramt af AI's og bløder til døde -.-
 4. Yesterday
 5. Last week
 6. Opdateret [ Addet ] [ Tweaked ] [ Fixed ] [ Fjerned ] Addet Staroye spawn Tweaked prisen for "Taru transport" DMS mission (forhåbentligt fixed lagget når de spawner) Antal af ambulancer der spawner Mængen af respect man mister når man dør Fixed Uniform/vest bug simi (kan for komme) Fixed "Cannot load mission" (hvilket betyder man burde godt kunne joine server igemmen A3Launcher) ZCP missioner virker igen Man kan nu åben sine døre i sin base Fjerned Guglovo spawn RPG'er fra DMS og ZCP
 7. Moddet ASDG_JR Unoffical kan kun findes på A3Launcher https://gyazo.com/3c2ba0848318eee38a45c5f73b92c503
 8. Du nævner en mod der hedder ASDG_JR Unoffical Den kan jeg ikke finde, men den kan tilsynelande bare ignoreres
 9. Ser lækkert ud
 10. Super godt arbejde
 11. Opdateret Addet: 2 spawn points. addet: cement mixer. Tweaked: loot spawns. Tweaked: Trader priser. Fjernt: jordskæld. Fjernt: Div. markers som ikke bruges.
 12. Ingen tidshorisont, men vi stræber efter hurtigst muligt
 13. Today
 14. Halløjsa jeg vil bare nævne at daniagaming har fået en Exile server! så hvis man keder sig kan man altid joine server og slå sig sammen med andre på ts'en . Den kan findes på a3launcher og der kommer jævnligt opdateringen IP: 164.132.200.198:2302 På A3L søg efter "dania" Features Revive igiload mere til at komme mods. CUP terrain Cup core Exile NIArms ASDG_JR Unoffical
 15. Last week
 16. Fedt hvad er tidshorisonten..?
 17. Glæder mig
 18. hahahhahahahahha
 19. Earlier
 20. det er godt du indrømmer det Kimse hahah
 21. Noob <3

   

  1. Show previous comments  1 more
  2. Jeremy Lamors

   Jeremy Lamors

   Du dårlig til og skyde <3

  3. Dennis Lamors

   Dennis Lamors

   Siger vores fjender ikke, for de er jo døde <3

  4. Jeremy Lamors

   Jeremy Lamors

   præcis <3 men jeg er altid i live <3

 22. Kan sige det er noget vi har holdt meget fokus på også noget vi har teste med det framework vi har mappet er blevet testet igennem hvor jeg selv kun har fået 60 fps nogen minder andre Højer men dog vil jeg sige at mappet ikke er blevet stress testet vilket vil kræve mange personer på serveren men overall man har en høj fps hvis den dropper et sted hvergang så fortæl det gerne til os så vi kan evt. Rette det til en opdaterning
 23. Håber man har høj fps da det er et custom map
 24. @Jeremy Lamors Jeg sælger
 25. jeg har fået 1 AKM to backpack og 1 Polished
 26. haha ville bar fortælle dig det jo men har ikke set en have polished endnu, så tror den er mere rare
 27. århhh!!!! Jeremy du blærer dig fandme også altfor meget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 28. har doublet af AKM og Backpack blue print
 29. HMMMMMMM er jeg heldig vi jeg siger jeg har funder alle Vary Rare Items???
 30. Sådan! Så håber vi det kommer til at gå ned af bakke igen! (Positivt) SORT +1 herfra
 31. Waow, nu får jeg lysten til dania igen ser fucking fedt ud godt arbejde!
 32. Load more activity