Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Past hour
 2. Bare slet denne ansøgning
 3. ACCEPTERET Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, Costas Keftedes, Bejamin Madsen, Sako Musuki eller Mig, for et interview på Hospitalet i Union City. Karl Olesen Vice BrandMajor
 4. Hvad er jeres bande navn?: Brothers in Arms Hvem er jeres bande leder?: Benjamin Madsen Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo): ER ALLEREDE PÅ TEAMSPEAK, DA JEG OG LARS LEDET DET HER GANG TIDLIGERE Hvad er jeres bande's formål? (min. 150 ord): Min bande's formål, går efter at blive de største af de største, vi har altid haft troen på at vi skulle bestemme alt. Vi går imod andre gangs og skaber fed RP mellem civile. Vi er nogen hårde gutter, men som selvfølgelig respektere politiet, hvis de gør det samme modsat. Vi går efter at lave hårde stoffer, som vi sælger for store penge selvfølgelig. Vi ville skabe rp ved at sælge til Mafiaen, så politiet har mere at kigge til når vi er der. Vi har fortid, ved at vi er store, som vi selvfølgelig også ville kendes for herinde. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Selvfølgelig!
 5. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt en fra Falck ledelsen, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Benjamin Madsen ViceBeredskabschef
 6. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt en fra Falck ledelsen, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Benjamin Madsen ViceBeredskabschef
 7. +rep super flink fyr!!!!!<3<3<3
 8. Hvad er dit RP navn: Mathias Kamuk PlayerID: 76561198107041362 Alder?: 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej
 9. Har først set det nu, jeg kommer i morgen til jobansøgning.
 10. Godkendt Hop i supporten for at ordne tags og rum
 11. Today
 12. +1
 13. Godkendt
 14. +1
 15. + 1
 16. Kan ikke se at du mister noget, har du noget video af det? 24 timer til at svare
 17. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Christian Andersen PlayerID: 76561198255276541 Alder? (min. 16 år gammel): 15 år gammel 18/09/01 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Jeg har fået ban 1-2 gange.
 18. @dughansen brormand <3 <3
 19. +rep super flink og rar fyr!
 20. @Jørgen Hemming jeg vil gerne have en begrundelse på, hvorfor den er afvist ......
 21. +1
 22. +1, Har altid en god tone, og er god til at samarbejde med folk
 23. Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn:Rasmus PlayerID:76561198139888112 Alder?:16 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope
 24. Yesterday
 25. Kom på Ts og snak med mig på TS'en, så snakker vi om dit unban.
 26. 16x16
 27. Hej Lee Noel Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Arthur Hilton - Chefpolitinspektør
 28. Hvad er dit RP navn: Lee Noel PlayerID:76561198106953373 Alder? (min. 16 år gammel): 15 år men bliver 16 i år Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points):nej
 29. Load more activity