Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Yesterday
 2. fedt initiativ! - låner lige posten til vores facebook gruppe
 3. virkelig Godt arbejde! keep it up
 4. Last week
 5. Godt lavet Mike! Dette er en rigtig god måde og starte på Thumps Up!
 6. Yesterday
 7. Dette er mit forslag til hvordan du starter med at køre til indtjening: Forslag til opstart. Cement licens er gratis. Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Rock i minen og kør herefter til Rock processen og kør derefter til Cement Trade. Benzin forbrug ca. ½ tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 47 stk. Cement er ca. 2350, - på 15 min. Stk. pris 50,- Det næste du kan prøve at køre kan være flg. Sand proces licens 1250, - Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Sand i minen og kør herefter til Sand processen og kør derefter til Glass Trade. Benzin forbrug ca. 1 tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 38 stk. Glass er ca. 3420, - på ca. 25 min Stk. pris 90,- Med venlig hilsen Mike Casser
 8. Last week
 9. Like fra mig god video og det minder mig om mine gamle venner fra Lakeside DaniaGaming
 10. God timing med sangen hos 1:40
 11. Løb @Jeremy Lamors!!!
 12. Ved ikke lige hvad det kunne være, men prøv at komme på engang, evt hør om nogle kender fejlen ved staffmødet iaften.
 13. Har du en fix? :OO
 14. Kom ind på tsen og snak med os, det er nemmere at forklare der. I hvertfald fra min siden af.
 15. Nu har jeg ikke kunne spille Arma 3 i nogle dage. Hvergang jeg joiner en MP server siger den bare connection failed. Jeg har prøvet alt jeg har kunne finde, men ingen løsning der virker.. Nogle der har en ide om hvad jeg skal?
 16. Tak for det Philip og Jason
 17. Earlier
 18. Vis Dania er et fantastisk community, forstår jeg ikke hvorfor man skifter, bare fordi vi skiftede map. Metro er næsten det samme som Lakeside, og ligner det rigtig meget. så syntes man skal prøve Metro en chance, og se hvad det enlig er for noget. //John Faxe - Senior Admin
 19. Da lakeside forsvandt skiftede jeg community.... hvilket jeg syntes var pisse irriterende, da Dania er et fantastisk community... Og den video der er simpelthen fantastisk
 20. http://plays.tv/video/57ae308784c7b1261c/backstab-lidt-sjov-med-italy?from=user
 21. Må sq indrømme jeg fældede en tåre ahah! Det viser bare hvor gode minder vi har haft, og forhåbentligt os får i Metro! Tak for videoen HAha
 22. Ja lidt skills har man da
 23. Savner Lakeside http://plays.tv/video/58458b13af27a50b6e/ja-k-rt-over-adskillige-gange-?from=user @Bubbi Brum
 24. En hel politistyrke bliver wiped på 30 sekunder
 25. @John Faxe kan du huske dette :)? http://plays.tv/video/5861787441d5237c53/laver-du-faxe-?from=user
 26. Har os nogle små klips her er et fra Lakeside Mafia's periode med @Dennis Lamors og det kære politi http://plays.tv/video/576ee071a1320b641b/fucc-da-police-lakesidemafia-daniagaming?from=user
 27. Load more activity