Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 01/16/2017 in all areas

 1. Største Update: Reworked Økonomien så om du har ingen penge eller massere af penge vil det hele tiden virke som om du kommer fremad, i må endelig bare poste på forum hvis i mener der er noget der skal ændres Tilføjet Nye Melee Våben Tilføjet Crafting System - Du finder crafting benches i nærheden af hvor du bliver ansat hos Vejdirektoratet Tilføjet Du kan nu choppe træer med din Økse Gå op til et træ med en økse og begynd at slå det. Det falder så ned på et tidspunkt og bliver til en bunke med træ. Slå derefter på de stykker træ og de ryger i din inventory. Det er vigtigt at sige her det er ulovligt bare at hugge træer med mindre du gør det inden for "Grøn Zone" hvor det er lovligt at choppe Træer. Dette er markeret på mapped hvor der står "Legal WoodCutting". Her respawner træerne også efter restart Tilføjet Nyt mining system med mulighed for at få uncut gems (Det fungere på den måde at du tager en pickaxe, kører til minen, slår på stenene eller toppen af sand bjerget for sand) Tilføjet “Persistent” Træer. Det betyder at træer der bliver chopped forsvinder for evigt Tilføjet Lyde når du bruger pickaxen på mineable object Tilføjet Lyde når du bruger Øksen på Træer Tilføjet Lyde når du fælder et træ og det vælter Opdateret : Character ikke loader din information Opdateret dit Pas så det viser dine spiller details (De ting du indtaster når du laver din character Tilføjet information til nogle items i shops. (Nede i højre hjørne af shops) Tilføjet planting system som gør du kan gro: Bønner, Hvede, Bomuld,Weed og Solsikker Det fungere på den måde du køber seeds i byen Den Nye Himmel helt nord på. Når du har købt dem kan du så plante seeds helt ude vest på mappet hvor der er farming områder markeret på mapped. Når man planter seeds går der lidt tid før de gror, når de er færdige med at gro skal man bruge en Machete som du kan købe i general store til at "slå" på planterne også forsvinder de og ryger i din inventory Tilføjet iconer til øksen, pickaxe og macheten Tilføjet et Bat med Søm som man har mulighed for at crafte Opdateret FuelStations der viser hvor meget tingene koster og refueler din bil Opdateret Du kan nu kun kan vise dit pas på 5m afstand Tilføjet Ny Falck Heli Tilføjet Ny Falck Ambulance Tilføjet Blueprints til crafting system som er tradeable. Det betyder hvis du finder blueprints kan du crafte specielle items hvis du har dem i din inventory og du kan også sælge blueprints til andre spillere Tilføjet Diverse politi våben/Equipment Opdateret: Du behøver nu ikke at reloade dine melee weapons Opdateret : Du kan nu plante hvilken som helst seed på hvilken som helst farming spot Opdateret :High End Dealer i Andeby Virker nu igen Vi har til slut valgt at fjerne Whitelisting fra serveren og det kan i læse mere om her! http://daniagaming.dk/topic/4200-fjerner-whitelist/
  11 likes
 2. Fixed Problem med crafting systemet som gjorde du ikke kunne crafte dele til våben, det kan du nu under Items/Components Changed License pricer på forskellige licenser er sænket betydeligt. Added Medic Ting og fixes i shop Changed. Mange high end drugs og Diamonds har fået sat deres salgspris rigtig meget op som nu burde gøre det en tand nemmere at tjene penge Changed: BackPacks har nu alle dobbel så meget virtual inventory space som de havde før Changed Højere paychecks til medic og Politi indtil vores Government system er klar til release Added: Diving suit til EMS
  5 likes
 3. *FIX* Piloter bliver ikke længere smidt ud i havet når flyet/helikopteren despawner. *EDIT* Priserne på emerald, ruby og sapphire er blevet justeret op. *FIX* Crafting systemet skulle gerne fungere igen. *EDIT* Lyden på pickaxe er skruet ned
  4 likes
 4. 2 likes
 5. Costas det er meningen, fordi det er ikke meningen at vi skal eje bilerne privat. det er kommunen der ejer bilerne derved kan vi kun leje dem
  1 like
 6. EMS kan stadig ikke købe biler, men må leje dem (og dermed ikke sætte dem i garagen når/hvis vi logger uden - inden tsunami) Den nye EMS GMC Extended kan "købes" - men den dukker ikke op når man forsøger...
  1 like
 7. det er fordi du har opdateret dit teamspeak. du bliver nød til at download en version der ikke er 3.1. fx find en version der er 3.0 den nye opdatering på ts f***er op med addons
  1 like
 8. Hej Alle! Vi har valgt at fjerne whitelist til Metropolis serveren, og hvorfor har vi det spørger i nok? Vi er klar over mange af jer har brugt rigtig rigtig langtid på jeres ansøgning, så i syntes nok det er mærkeligt at vi ligepludselig fjerne denne her whitelist. Jeg forstår jer godt, men vi havde helt andre forventinger til hele V3 end hvad der egentlig er sket. Vi havde forventet at alle de HardCore RP'er der kan deres ting ville ind og spille og kun dem ville skrive en ansøgning. Vi har fejlvurderet vores spiller base og vi undskylder overfor største delen af vores spillere at lukke jer ude fra DaniaGaming ved at slukke for lakeside serveren også i ikke kunne komme ind på Metropolis. DaniaGaming er ikke en "gentlemens Club" som kun få har tilladelse til at komme ind i. DaniaGaming skal være et sted hvor alle og enhver der overholder vores regler kan spille frit. Det var sådan vi startede og det er sådan det burde være. Det er derfor vi har valgt at fjerne whitelisting og vi håber dermed også at i alle sammen vil komme ind og prøve serveren og bakke op om den. Vi har lagt utrolig mange krafter i det så vi håber i vil tage godt i mod den! Til alle jer der skrev en ansøgning, tusind tak for jeres støtte, vi er utrolige taknemmelige for at i viser jeres kærlighed til serveren ved at bevise i vil støtte op om vores community
  1 like