Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Artyom Degtyarev

Head Developer
 • Content count

  1,339
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Everything posted by Artyom Degtyarev

 1. Common Items: Nothing (Yes there is a chance you get nothing) Coal Blueprint Copper Blueprint Iron Blueprint Diamond Blueprint Handmade Pistol Uncommon Items: Clothing Blueprint Nailbat Blueprint 70L Bergen (Black/Orange) 70L Bergen (Black) 70L Bergen (Red) 70L Bergen (Green) 70L Bergen (Blue) 70L Bergen (Cyan) Rare Items: Vest Blueprint Helmet Blueprint 70L Bergen Blueprint 90L Bergen (Black/Orange) 90L Bergen (Black) 90L Bergen (Red) 90L Bergen (Green) 90L Bergen (Blue) 90L Bergen (Cyan) Very Rare Items: AKM Blueprint Polished Diamond Blueprint 90L Bergen Blueprint
 2. DaniaGaming V3.2.1.05 Update Tilføjet - Ændret - Fjernet Tilføjet ATM ved Mafia HQ Tilføjet Bygning til at kunne købes. Ændret Shipwrecks Ændret et problem med Mafia Cut Rate på Drugs. Ændret Exploderende Airdrops OBS: Hvis der er fejl eller problemer med økonomisystemet eller andre ting på serveren, så lav et opslag på forum, så vi ved hvad problemerne er.
 3. DaniaGaming V3.2 Update Tilføjet - Ændret - Fjernet Tilføjet: ny ressource: Lead Tilføjet: ny ressource: Copper Tilføjet: ny ressource Rubber Tilføjet: Slum områder. (Billige huse til at store sine ting Tilføjet virtuel inventory til huse. Huse viser ikke crates længere. Det hele foregår i en virtuel inventory. Tilføjet Mafia framework. Tilføjet Mafia base (lavet af @Soren Marquardt, vi takkker) Tilføjet Presidential Mansion Tilføjet Presidential Mansion sikkerhedsrum. Tilføjet nye campingvogne som kan købes og bruges som huse.(lavet af @Soren Marquardt, vi takkkker igen) image Tilføjet nye craftable våben, tasker og andre ting: Custom pistol: image Custom håndlavet SMG: image Custom håndlavet rifel: image Custom shotgun: image Custom 70 liter taske: image Custom 90 liter taske: image Tilføjet supply sælger, som sælger nyttige ting til at crafte med. Du finder ham på 2. etage i huset, hvor crafting benches er. Tilføjet nyt udseende for crafting systemet. Tilføjet preview af den genstand du vil lave. Tilføjet lootcrate, hvor folk kan finde blueprints og rare items. Tilføjet Blueprints kan bruges til at lave ting i workbenches. Tilføjet lootcrate til shipwrecks. image Tilføjet lys til shipwrecks image Tilføjet airdrop mission med en lootcrate og en box med stoffer. (land version af shipwrecks, dog er denne shoot on sight) Tilføjet daglig lootcrate gave. Hver dag kan i få en lootcrate med rare items i. I skal hente gaven i Jobcenteret. Tilføjet: En reset mand, som resetter dine informationer vedrørende din mand. Hvilket vil sige, at hvis du har skrevet forkert, eller valgt at være en kvinde, så kan du ændre det nu uden at hoppe i supporten for at blive wiped. Din mand bliver IKKE wiped ved at bruge denne mand. Police: Tilføjet: GPS tracker til politibutikken. En sporingsenhed, som kan spore biler. Medic: Tilføjet Kystvagt Center for Falck. Yay, både til medics! image Ændret: Du kan nu købe wooden shacks, små træhuse. Ændret måden crafting virker. Hvilket vil sige, at crafting burde virke. Wuuuhhoooo Ændret Økonomien, hvor man nu vil tjene betydeligt mere i starten, samt endgame er boosted lidt. Ændret priserne for trucks OBS: Hvis der er fejl eller problemer med økonomisystemet eller andre ting på serveren, så lav et opslag på forum, så vi ved hvad problemerne er.
 4. Welcome to Pages! Pages extends your site with custom content management designed especially for communities. Create brand new sections of your community using features like blocks, databases and articles, pulling in data from other areas of your community. Create custom pages in your community using our drag'n'drop, WYSIWYG editor. Build blocks that pull in all kinds of data from throughout your community to create dynamic pages, or use one of the ready-made widgets we include with the IPS Community Suite. View our Pages documentation