Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Pavlo Snuscobar

Civilian
 • Content count

  32
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

18 Good

4 Followers

About Pavlo Snuscobar

 • Rank
  Member
 • Birthday 07/02/1999

Recent Profile Visitors

543 profile views
 1. Hvad tænker du på af noget specielt? eller bare som i hver lørdag eller lign. ?
 2. Halløj allesammen! Jeg tænkte på om der kunne være stemning for nogle ugentlige events, måske alleredde denne weekend? Eftersom jeg har været nede og snakke med Juuhler omkring det, så skal der jo lige være noget opbakning fra communitiets side også!! Min første tanke var at vi kunne starte ud med et ræs på den lokale racerbane, hvor jeg personligt nok skal stå for at i har noget at køre i osv. Men jeg er helt åben for nye ideer og forslag, så i er mere end velkomne til at kommentere med jeres mening etc. Så længe der er folk der gider at være med til at afholde events skal jeg nok sørge for at det kommer på banen Og hvis stemningen blir for det, skal jeg nok få smidt en strawpoll på forum omkring det Med venlig hilsen jeres alle sammens Supporter Pavlo