Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dennis Lamors

Senior Admin
 • Content count

  553
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  21

Community Reputation

205 Excellent

7 Followers

About Dennis Lamors

 • Rank
  King Lamors

Recent Profile Visitors

1,233 profile views
 1. altså, back in the days. Så var svømmere kun et problem indtil vi satte dykkere ind.
 2. Det er en federal reserve
 3. Har i måske tænkt at lægge dykkere i vandet for at fange dem?
 4. Hvad er jeres bande navn?: El Muerte Hvem er jeres bande leder: Dennis Lamors Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) Hvad er jeres bande's formål? (min. 50 ord) I må gerne skrive mere end 50 ord det giver større chance : Jamen, vores gang vil være baseret på at have det sjovt og måske styre en del af stoffer markedet. At lave noget sjovt, som bankrøverier eller andre banditstreger, hvor Politiet ikke kan fange os. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Ja.
 5. eller sæt spillet i fuldscreen frem for window fuldscreen
 6. Man vil aldrig kunne undgå vennekreds.
 7. Nu var du hellere ikke inde på andre communitiese og sige de skulle stemme på Lakeside, hehe
 8. news 10hi
 9. Der sker små ændringer på serveren hele tiden. Hvor vi sakker lidt bagud på changelogs..
 10. Noteret. Vil se hvad King Lamors kan gøre.
 11. Det da spas og ballade
 12. Flyvende ambusygebil
 13. Jeg beklager meget for din vente tid, og håber at resten af dit ophold her på Daniagaming vil være formidabelt.
 14. donationerne går til den kelley server. Og det er forskellige personer som betaler for CS:GO og wasteland.
 15. Tak for din henvendelse. Vi vil se om staten kan finansiere sådan en park.