Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dennis Lamors

Senior Admin
 • Content count

  524
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  21

Community Reputation

200 Excellent

6 Followers

About Dennis Lamors

 • Rank
  King Lamors

Recent Profile Visitors

1,160 profile views
 1. Jeg komper ikke hvad du kan få ved dealeren. Jeg komper det som i giver for det. Så hvad giver i for weed. 24 timer
 2. upload videoen til youtube eller lignende services.
 3. news 10hi
 4. Der sker små ændringer på serveren hele tiden. Hvor vi sakker lidt bagud på changelogs..
 5. Noteret. Vil se hvad King Lamors kan gøre.
 6. Det da spas og ballade
 7. Flyvende ambusygebil
 8. Jeg beklager meget for din vente tid, og håber at resten af dit ophold her på Daniagaming vil være formidabelt.
 9. donationerne går til den kelley server. Og det er forskellige personer som betaler for CS:GO og wasteland.
 10. Tak for din henvendelse. Vi vil se om staten kan finansiere sådan en park.
 11. Goals
 12. Ikke alle staff bliver forum admin, der er ganske få der er det. Jeg er ikke forum admin f.eks. Derfor bliver det ikke updateret særligt ofte.
 13. Man kan ikke lave hold i paintball
 14. Forum tags bliver ikke automatisk opdateret, de skal opdateres af en forum admin. Og siden der er så mange der hopper ind og ud af medic vil det ikke ske for dem alle. Det vil kun ske for dem der er meget inde som medic og politi, som har været det i længere tid.
 15. dovne abe