Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dennis Lamors

Admin
 • Content count

  365
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  13

Community Reputation

127 Excellent

4 Followers

About Dennis Lamors

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

806 profile views
 1. Kan fortælle dig at vi ikke har givet op på serveren, langt fra. Som nævnt af Bøtker, så er vi igang med at få et nyt økonomisystem og det vil vi lige teste helt igennem så tingene bare spiller.
 2. Det var også en once in a live time experience. Det var simpelhen så smukt
 3. Hvis du regner lidt på det. Så finder du hurtigt ud af at 3 * 1,5(1,5 = 150%) giver 4,5 som er omkring det du tjener.
 4. Nu er det med fængslet noget som har været på tale i lang tid. Og der er mulighed for at rp deroppe, men det er op til betjentene selv om de vil gøre det eller ej. Jeg ved af egen erfaring at rpet oppe i fængslet er lig med nul. Til tider kan man blive mentalt træt af at være der oppe, fordi det er ikke andet end skrigeri og fuck pulle, jeg pløkker jer. bla bla. Hvis nu de civile gjorde det sjovere, tror jeg også at der vil komme mere rp deroppe. Men som tingene er lige nu. Så vil ikke særlig mange betjente være der oppe.
 5. Jan, 1v1 me csgo. Imorgen i skolegården!
 6. Rom blev ikke bygget på en dag. Et fin quote som man nok skal tage til sig.
 7. Det bliver en helt ny server.
 8. Jeg skriver for at spørge om vi ikke kan få det gode gamle 3x i loot tilbage i stedet for det nye skræmmende og kedelige 5x loot. Det går simpelhen for hurtigt med 5x og jeg synes der var en god balance med 3x. #BRINGBACK3XORRIOT
 9. Folk skal vide at der er sket et uheld
 10. Det er da et gammel billede, er det ikke?
 11. Sweeeet
 12. Se nu bare de civile. Siger meget om de gamle.
 13. Så fik du jo en fin flyve tur
 14. Det er lidt tidligt at sige, tiden vil fortælle det