Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Asger Hansen

Support
 • Content count

  270
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

33 Excellent

1 Follower

About Asger Hansen

Recent Profile Visitors

531 profile views
 1. Det håber jeg. Det gør det nemmere at holde sig "hemmeligt" - samt nemmere for admins, så der ikke står deres navn over hovedet når de er usynlige.
 2. Er der mulighed for at få ændret, så man ikke har navnet over ens hovedet, men at man kan se personen PlayerID når de snakker ligesom på Kellys. Der er utrolig mange folk der misbruger det, og hvis man skulle reporte hver og en for metagaming pga det, så går man sgu enten i for små sko, ellers ville serveren halveres med spillere.
 3. @John Nielsen 2 Grunden til det, er at man som civile til tider kunne se de blå iconer (Politiet) på mappet, og det misbrugte folk. Om nogle få dage kan du mappet ind og ud, og så er det intet problem. Det formindsker metagaming.
 4. Du en skat <3 Har du læst min kommentar lige over din? "Glemte lige en ting. Kan du/i ændre så når man lockpicker en bil, så er det muligt at gå ind i T menuen." @bøtker
 5. Glemte lige en ting. Kan du/i ændre så når man lockpicker en bil, så er det muligt at gå ind i T menuen.
 6. Hellere 1, istedet for 7
 7. Er der mulighed for, at få nogle af de biler ind på serveren som vi havde på Kellys/Metro, der var sgu nogle ret så fede ind imellem. - Så vi også får noget nyt. Udover det, så ville det være fedt, at når man bliver blitzet, så istedet for at bøden bliver betalt automatisk og med det samme. Så evt gøre det, at man kommer under politiet wanted system, for at ha' kørt for hurtigt? Det giver politiet lidt mere arbejde, når de bla laver rutine kontroller. Nightvison. Den har været oppe før, på det gamle Lakeside, og jeg tager den op igen nu. Er det muligt evt at få noget andet nightvison, eller få fixet det med at det ligner man har en 20 hz skærm for øjne. Det er så irreterne at se på. Jeg ved godt at man kan fjerne en fil, men det burde ikke være nødvendt. Skriv endelig +1 eller -1, så staff kan se om det kun er mig der vil have de ting ændret, eller om der også er andre.
 8. Perfekt tidspunkt, at miste sit internet @Charlie Einfeldt http://plays.tv/video/5946f09f874cae7ec5/vores-k-re-ven-charlie-einfeldt-som-benbart-mistede-nettet-lige-kryset
 9. Tvivler jeg på, folk har ikke lige så mange penge til store våben, som på DenLilleVerden. + Hvis det ender ud i ren skyderi, så stopper vi det bare, der skal jo stadig være RP inde over.
 10. @Max Danielsen Kan godt se hvad du mener, ville dog mene, at det hele skulle foregår ingame, så vi holder os væk fra forum. Og istedet for at "sikre" sig huset i nogle dage, så burde man kæmpe om det i hvert restart. Så hvis man er først dernede, så kan det være ens gangs, indtil der er andre som evt vil prøve at overtage det eller andet.
 11. @Max Danielsen Så du vil simpelhen have 5-10 gang huse på mappet, til hver bande? Jeg ved godt, at der er mange som elskede det ved DenLilleVerden, og de andre Kelly's Wasteland servere. RP dig til istedet til at du ejer et hus, ligesom AKM har gjort. Hvis i er en bande som der er stor nok, så overtag den Danske mafias base/hus.
 12. Stemmer for at vi får det "politi belte" som vi havde på lakeside. Men ikke det usynlige.
 13. Inden der bliver svaret, så skal jeg lige ha' overgivet min Falck Rådgiver til en anden, det bliver taget til staff mødet imorgen d.3/5
 14. Hvad er dit RP navn: Asger Hansen PlayerID: 76561198045351756 Alder? (min. 16 år gammel): 19 år. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): 10 points, for en dum ting. I ren panik og kaos, fik jeg brugt en lille bug. Har dog afsonet min straf.
 15. Ved ikke helt om det er en god ide, at han kommer ind, men alle skal vel have en chance? +1