Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

TheDjayce

Civilian
  • Content count

    32
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

1 Follower

About TheDjayce

  • Rank
    Member
  1. Hvad er dit RP navn: Jayce Daarbak PlayerID: 76561198104771721 Alder? (min. 16 år gammel): 15 fylder til marts Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): ja jeg fik 5 points for ikke at værtsætte mit liv som betjent har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? jeg startede min karriere som medic på dania gaming i tidernes morgen. jeg opnåede ranket overlæge/load pyramide og var der ca 9 måneder til et år. derefter blev jeg optaget i politiet hvor jeg opnåede at sidde i ledelsen efter ca et halvt år til 6 måneder. Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): jeg vil gerne vise mit værd mod den kriminelle side af byen. jeg vil medvirke til at gøre metropolis til et bedere sted at vokse op som et barn eller være em familie, gøre alt hvad der står i min magt til at bekæmke kriminellitet også selvom at jeg dør i forsøget. jeg vil gerne respekteres at de civile som ham man ikke skal fucke med, men stadig den retfærdige der høre på de civile. jeg har erfaret at det er et dejligt job at stå op til om morgenen. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) det er vigtiget at kunne holde hovedet koldt, at have en god radio komunikation, have dit rp i orden, være ordelig over for de civile, bruge mappet til at hjælpe dine kolega´r, altid være flink og imødekomende, kunne bevare roen og løse opgaven, og du skal være ansvarlig. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) 10 jeg er god til altid at tage min opgave seriøst og have en viden om det jeg snakker om. jeg kan altid fortsætte et rp eller bringe det tilbage hvis at ham over for mig snakker ud af rp. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): for at jeg er en kampvillig fyr som er klar til at ofre mit liv til politiet og til alle de utrygge civile der er derude. jeg har en kæmpe erfaring inden for politiet. jeg har mir rp i orden. jeg er ikke en der når ned bare ved lidt modgang men bliver og kæmper videre. jeg er en person hvor det ikke bare går ud på at give så mange bøder som muligt eller kigge efter stoffer i bilerne, men at basere min beslutning på, om den civile gider at rp. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge? ca 50 timer Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? 25 timer