Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Bastian Joel

Civilian
 • Content count

  28
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

14 Good

2 Followers

About Bastian Joel

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

164 profile views
 1. acceptert
 2. ACCEPTERET Kontakt en fra falck ledelsen <3
 3. Jeg har ikke fået mit tag og er Ledelse
 4. ACCEPTERET kontakt en fra ledelsen
 5. rip mig
 6. love it
 7. Han prøvet sku at ramme mig
 8. http://plays.tv/video/58e2a122830ed13ac1/oh-ok
 9. yes
 10. Og pls hvis der er nogen der her nogen plays af lakeside som er fede så send dem til mig over ts når jeg er på eller bare her inde <3
 11. tænker også at lave en med Metro når det er tid til det
 12. skriver også på youtube at det var så godt at det skulle være med
 13. <3 i will miss you Lakeside <3