Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dominik Kowalski

Civilian
 • Content count

  88
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

24 Excellent

1 Follower

About Dominik Kowalski

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

194 profile views
 1. Okay lækkert, ser vi frem til.
 2. Får hver mand fra ens hold 750k?
 3. Hvad er dit RP navn: Dominik Kowalski PlayerID (Steam Community ID): 76561198255912073 Alder? (Under 16år vil der være en prøveperiode på 14dage): 16 år (27/02/01) Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Ja, fik for et chopper kamikaze tilbage på den helt gamle Lakeside. Det var en misforståelse og er villig til at forklare.
 4. OBIN DIT FUCKHOVED, HAR SAVNET DIG
 5. JA FOR SATAN M8<3
 6. Lækkert vil jeg se frem til!
 7. Kan jeg få interview på TS, da jeg sidder i fængsel?
 8. Fik 5 dage tror jeg, pga et helikopter kamikaze under et event. Er villig til at forklare nærmere da det var lidt fucked.. @Costas Keftedes
 9. Hvad er dit RP navn: Dominik Kowalski PlayerID: 76561198255912073 Alder?: 16 år. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Fik på Lakesiden.
 10. Men hvorfor så også betaler for både CSGO, Wasteland server osv? Når intet af det bliver brugt? + Kan se i får en del donations? +1
 11. Hvad er dit RP navn: Dominik Kowalski PlayerID: 76561198255912073 Alder? (min. 16 år gammel): 16 år. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Fik på Lakeside, er villig til at forklare
 12. GRUNDET JEG ANSØGTE FORKERTE STED FØR!!! Hvad er dit RP navn: Dominik Kowalski PlayerID: 76561198255912073 Alder? (min. 16 år gammel): 16 år. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Har fået ban i Lakeside byen, men det er længe siden, er villig til at forklare har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Ja, Betjent på Dania Lakeside (Coporal), Dania Metropolis (Politibetjent), EMS Dania Lakeside(Paramedic) Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Fordi jeg har flyttet fra Lakeside til Metropolis. Jeg er jo betjent i Lakeside og holder en del af mit arbejde og job! Jeg vil gerne i politiet fordi det har været en drøm, med hvis jeg flytter til Metropolis har jeg ikke et job som politi længere jo. Derfor vil jeg gerne søge ind i Metropolis Politistyrke. Jeg har oplevet mange fede, men også uhyggelige sager. Politi jobbet har altid været fascinerende for mig og vil ikke quitte det! Jeg holder af mit job og mine kollegaer, og vil støtte op om et godt fællesskab i Metropolis, som der var i Lakeside. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) Overblik - Kunne omgås med de civile - Skal kunne lave et godt og fedt RP - Skal kunne være fair og retfærdig - Skal kunne holde hovedet koldt - Respekt - Tålmodighed - Kende byen, og reglerne Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Vil beskrive mit som en solid 8'er, da alle laver fejl i spillet og ikke kan udføre et helt fejlfrit stykke RP. Jeg har også ca. 800 timer hvor 90% af timerne er RP, så vil sige jeg har styr på tingene. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Fordi jeg som sagt var politi i byen Lakeside, som jeg elskede en del! Jeg syntes selv jeg gjorde et godt stykke arbejde, som betjent og vil gerne vise det her i Metropolis. I skal hyre mig fordi jeg garantere en meget aktiv betjent som virkelig har styr på tingene, og hvad han laver ud og ind. Jeg vil samt til hver en tid stå klar til at hjælpe mine kollegaer, samt EMS og civile. Jeg har også levet under andre ekstreme forhold i Wasteland, hvor jeg har lært hvordan man håndtere våben og farlige situationer. Kort sagt jeg vil stoppe de kriminelle og gøre Metropolis tryk og sikker at bo i! Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge: Vil skyde på omkring 30-50 timer om ugen. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? Det er lidt, forskelligt.. Er lige begyndt igen efter ikke at have spillet computer i langtid.. Men er klar til at give den maks gas! https://www.facebook.com/politi/videos/1005229046248547/ - Har set, super inspirerende.
 13. Hvad er dit RP navn: Dominik Kowalski PlayerID: 76561198255912073 Alder? (min. 16 år gammel): 16 år. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Fik ban for et helikopter kamikaze under et event på Lakeside serveren. Men det var en kæmpe misforståelse, trust me. har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Ja, Betjent på Dania (Coporal) & Falck på Dania (Paramedic) Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Fordi jeg gerne vil flytte fra Lakeside til Metropolis. Jeg er jo betjent i Lakeside og holder en del af mit arbejde og job! Jeg vil gerne i politiet fordi det har været en drøm, med hvis jeg flytter til Metropolis har jeg ikke et job som politi længere jo. Derfor vil jeg gerne søge ind i Metropolis Politistyrke. Jeg har oplevet mange fede, men også uhyggelige sager. Politi jobbet har altid været fascinerende for mig og vil ikke quitte det! Jeg holder af mit job og mine kollegaer, og vil støtte op om et godt fællesskab i Metropolis, som der var i Lakeside. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) Overblik - Kunne omgås med de civile - Skal kunne lave et godt og fedt RP - Skal kunne være fair og retfærdig - Skal kunne holde hovedet koldt - Respekt - Tålmodighed - Kende byen, og reglerne Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Vil beskrive mit som en solid 8'er, da alle laver fejl i spillet og ikke kan udføre et helt fejlfrit stykke RP. Jeg har også ca. 800 timer hvor 90% af timerne er RP, så vil sige jeg har styr på tingene. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Fordi jeg som sagt var politi i byen Lakeside, som jeg elskede en del! Jeg syntes selv jeg gjorde et godt stykke arbejde, som betjent og vil gerne vise det her i Metropolis. I skal hyre mig fordi jeg garantere en meget aktiv betjent som virkelig har styr på tingene, og hvad han laver ud og ind. Jeg vil samt til hver en tid stå klar til at hjælpe mine kollegaer, samt EMS og civile. Jeg har også levet under andre ekstreme forhold i Wasteland, hvor jeg har lært hvordan man håndtere våben og farlige situationer. Kort sagt jeg vil stoppe de kriminelle og gøre Metropolis tryk og sikker at bo i! Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge: Lige PT via steam står der 133 timer på to uger, så vel nok omkring 60-70 timer Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? Samme spiller kun Arma 3 Daniagaming 60-70. https://www.facebook.com/politi/videos/1005229046248547/ - Har set, super inspirerende.