Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kimse lamors

Admin
 • Content count

  293
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  17

Community Reputation

139 Excellent

7 Followers

About kimse lamors

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

685 profile views
 1. Tror også det har meget at gøre med de er kommet med en nopixel server hvor de fleste ikke har prøvet det men så er gået der over for at prøve
 2. Helikopter genere ingen RP overhovdet + det gøre det alt alt for nemt hvis man vil op i luften så er der fly til rådighed dette er noget vi har earfaret på lakeside'en der er ingen RP over det så man pulle så lette man bare igen før politiet kom og man ingen ting kunne gøre det var en slags sikkerheds net.
 3. Men enten får man ikke comp for virtuelle items ellers er det salgs prisen hos drug dealer man får.
 4. Jeg støtter op om dette post @Derrick Azzlack
 5. @Johannes Rav Huset som AKM brugte var det tidligers russian/Sharpshooters mafia hus derfor er det væk nu.
 6. Jeg har set det på en masse andre server hvor de solgte "GangBaser" til en 100-200kr men problemet ligger i at hvis vi tilbyder de her gangbaser hvor man kan købe våben, spawn, og andet så bryder vi bohemians monetization relger hvilket vil ha en masse forskelige konkveneser for div. Ting
 7. Så må vi lige se om kommunen og politiet har råd til det
 8. uhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm godkendt mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm find det med småt.
 9. Opdateret 06/05/2017
 10. Hvad er jeres bande navn?: Papirpose banden Hvem er jeres bande leder? Kimse lamors Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) ligger i bunden Hvad er jeres bande's formål? (min. 150 ord): Vores formål er enligt bare at havde det sjovt lave noget små kriminelt og så derefter at lave Organiseret kriminalitet men ellers er det bare at hygge sig og lave skæg og ballade og generelt have det sjovt med de andre gangs, mafia og politiet hvilket vi håber på ikke at møde der inde og hvis man bliver taget skal man ikke forvente noget hjælpe da personene er selv uden om det. Og vi er ikke ude på at skabe nogen fjerne får så kan vi nemlige ikke havde det sjovt men vi vil også heller ikke have nogen Allierede vi vil bare være selvstændige og havde det sjovt med alle og bare hygge os men vi kan hyres og gøre div ting mod andre mod betaling serføllige Så vi er bare en hygge klub som altid kan kendes på at vi har papir pose på hovedet og de mest underligets tøj på Og det var så alt fra den papirpose banden - Kimse lamors Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: yup
 11. Nå vi var nogen gutter der kedet sig og besluttet for at spille noget TDM og free for all vi havde det sjovt og dræbt nogen timer og der kom et sjovt moment og da vi var færdig med det map så sket der noget endnu sjover bare se video'en nede under Jeg gav video'en vider til vores elskede Charlie einfeldt og hans reaktion overgik os alle https://oddshot.tv/s/QOiOq2 Og selvfølgelig vores egen hovedperson som laver hans egen sound effects @Simon pedersen
 12. Vi kan snakke om det når du har lavet en ansøgning med skemat men ellers er denne AFVIST
 13. Hej @Frede Mayson Rol Jeg har været i dialog med de pågældende personer hvor af der er blevet diskuteret en masse ting som vi er blevet enige i og de er fjernet fra listen indtil det modsatte er bevist MVH Kimse lamors Falck Regionchef.
 14. Eller som jeg siger til palland by'ens lovlydiges bogere som ikke kan tælle forskæld på 6 og 16 mags
 15. Opdateret