Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kimse lamors

Senior Admin
 • Content count

  339
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  18

Community Reputation

171 Excellent

7 Followers

About kimse lamors

Recent Profile Visitors

793 profile views
 1. Civile holde grænsen og kræve 200k den slags kriminalitet vil betjent lamors og betjent @Frede Mayson Rol Slet tillade i morrison det skal bare sættes en stopper for! med de nød vendige magt!
 2. Nå men i må gerne hede det der special force værk men bande formål kommer sku ikke til at ske accepteret
 3. afvist pga han var en tumpe og prøvede at hacke
 4. 50.- betalt der for accepteret!
 5. Nå så @John Faxe @Knud Ditlevsen og @Martin Herman kunne ikke accepter denne var @Oliver Svenssonsom gang regler ligger og jeg quoter "skriver du til de på gælden personer eller nævner det i supporten inde for 3 dage kan du risiker den ansøgning bliver afvist." Der for vil jeg acceptere denne for en 50.- til server'en når det er gjort så kan du få de andre til at gøre det.
 6. Problemet ligger bare i at 8 betjente har svært ved at tage banken 3 overgange der skal bevogtes = min 3 betjente er der nok til sert så ryger der 3 min betjente igen det er 6 ialt så har man 2 i overskud men så er der lige forhandler det er endnu -1 betjent og sert forhandler ikke så det skal være en fed eller anden betjent men det største problem ligger ikke i vandet men mere selve banken den er alt for stor og ligner ikke i nærheden af en federal reserve.
 7. En bande formål at hjælpe politiet så det jo ikke en bande?
 8. Ret sikker på at den også var på 170 eller noget ligene.
 9. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 10. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 11. ^^ man skal bare huske hvor hende man er på mappet
 12. klip fra den første dag på lakeside launch dette opdateres løbene Og ja jeg har bestilt et pop-filter for at komme af med de unødvendigt lyde osv.
 13. Opdateret 19/06/2017
 14. Når han lockpicker får man ikke nøgler den er bare åben
 15. det var sku meget sjovt det der gjorde det sjover var at @Bøtker ikke kunne holde masken da jan blev taget