Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kimse lamors

Admin
 • Content count

  212
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

70 Excellent

3 Followers

About kimse lamors

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

350 profile views
 1. Så slog mester tyv'en til igen i lakeside denne gang fik vi over 19 biler dog ingen lastbil eller helikopter
 2. vi meta-gamer på fuld drøn, og i vil aldrig finde ud af det. muhahahah
 3. Når folk efterlader deres værdi fulde biler midt på gaden eller når jeg peger gun på dem og stjæler deres biler fik et ret godt udbytte For at sige det det var faktisk kun 2 af os der stjal alle disse biler som de ser ud fik vi 13 biler 2 lastbiler 1 helikopter Så pas på jeres bil
 4. Generelt må man ikke bruge soundboard da det bruges til troll men hvis det bruges til RP hvis du er medic eller andet det skal bare ikke bruges til earrape eller sygt høj dakke dakke Musik så skal du forvente et Ban
 5. Hold hold
 6. Ind til D.26/12 kl 23:59:59 må du
 7. Det har været en sjov dag som EMS i lakeside
 8. Kimse behøver ikke en makker #Onemanarmy
 9. Hvad mener du med denne "lakeside"?
 10. Hvor er det dejligt at så mange kom på server'en fordi jeg er på
 11. Den er god til at RDM og VDM den starter ikke engang RP men dræber bare lige ud
 12. Det er det samme ved vejen mod morrison hvor man flyver lige ind i telefon pælen man ved den er der men kør sku stadig ind den
 13. Så er Lakeside S.E.R.T afdeling åben igen fik denne kønne S.E.R.T humwe efter et bank røveri.
 14. 1 Medic til 63 spillere der vist nogen der slakker