Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kimse lamors

Senior Admin
 • Content count

  342
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  18

Everything posted by kimse lamors

 1. Civile holde grænsen og kræve 200k den slags kriminalitet vil betjent lamors og betjent @Frede Mayson Rol Slet tillade i morrison det skal bare sættes en stopper for! med de nød vendige magt!
 2. Nå men i må gerne hede det der special force værk men bande formål kommer sku ikke til at ske accepteret
 3. afvist pga han var en tumpe og prøvede at hacke
 4. 50.- betalt der for accepteret!
 5. Nå så @John Faxe @Knud Ditlevsen og @Martin Herman kunne ikke accepter denne var @Oliver Svenssonsom gang regler ligger og jeg quoter "skriver du til de på gælden personer eller nævner det i supporten inde for 3 dage kan du risiker den ansøgning bliver afvist." Der for vil jeg acceptere denne for en 50.- til server'en når det er gjort så kan du få de andre til at gøre det.
 6. Problemet ligger bare i at 8 betjente har svært ved at tage banken 3 overgange der skal bevogtes = min 3 betjente er der nok til sert så ryger der 3 min betjente igen det er 6 ialt så har man 2 i overskud men så er der lige forhandler det er endnu -1 betjent og sert forhandler ikke så det skal være en fed eller anden betjent men det største problem ligger ikke i vandet men mere selve banken den er alt for stor og ligner ikke i nærheden af en federal reserve.
 7. En bande formål at hjælpe politiet så det jo ikke en bande?
 8. Ret sikker på at den også var på 170 eller noget ligene.
 9. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 10. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 11. ^^ man skal bare huske hvor hende man er på mappet
 12. klip fra den første dag på lakeside launch dette opdateres løbene Og ja jeg har bestilt et pop-filter for at komme af med de unødvendigt lyde osv.
 13. Opdateret 19/06/2017
 14. Lakeside gang regler Max være 8 mennesker pr. gang. Hvis der forkommer bande krig skal dette oplyse i jeres gang Rum. Hvis nogen personer er blacklistet skal det oplyse i jeres gang rum. Hvis der er nogen der skylder jer penge skal det også oplyse og ordnes ingame Hvis i dræber personen skal personen fjernes fra listen. (Gælder ikke ved bande krig) Gang medlemmer skal være oplyst i i gang channel desc. Gang medlemmer er kun officielt gang medlem når de har tags og skrevet ind i channel decs. Hver gang skal starte deres eget individuelle RP som skal startes verbalt (med munden) Det vil sige at i ikke kan joine det samme RP med jeres ally uden at starte RP med det gang de er i mod. Man må nu gerne hede en IRL gang men i må gerne være kreative og lave sit eget navn og logo Support gang regler. Der kan oprettes support gang ved rigtig gode grunden. i et support gang må der kun være 8 medlemmer Når der er under 8 i hele ganget vil support gang automatisk lukke. Når man har et support gang KAN man ikke være allieret med andre gangs andre gangs må ej heller hjælpe det pågældende de skal klare sig selv med 16 personer. Bliver det ikke overholdt 3 gange så lukkes support ganget og black listetes i vis periode. Strike system. Strike systemet træder kun i kræft for gangs der har et supporter gang!. Strike's vil blive givet ud til gangs som ikke overholder gang reglerne på den 3 strike vil supporter ganget blive lukket og blacklistetes i x antal tid De vigtigst regel som findes Husk og læse server regler samt Warning points for at undgå og lave ballade. Der er 3 som kan accepteret gang- og firma ansøgning de vil blive kigget på når vi har tid hvis der er gået 3 dage fra opslag lavet kan i skrive til dem der har området @kimse lamors, @John Faxe, @Knud Ditlevsen skriver du til de på gælden personer eller nævner det i supporten inde for 3 dage kan du risiker den ansøgning bliver afvist. Opdateret D. 19/06/2017
 15. Når han lockpicker får man ikke nøgler den er bare åben
 16. det var sku meget sjovt det der gjorde det sjover var at @Bøtker ikke kunne holde masken da jan blev taget
 17. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten Held og lykke med at kæmpe mod politiet betjent lamors skal nok få fat i jer.
 18. Det slår ikke at i efter lod @Jan Petersen ved San cristobal video kommer senere
 19. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 20. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 21. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 22. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 23. ACCEPTERET Tag fat i Kimse lamors, John Faxe og Knud Ditlevsen i supporten
 24. Opdateret 17/06/2017
 25. Lakeside's Virksomheds regler Man må ikke hede en real life virksomhed da du skal bruge din fantasi Virksomheder må ikke fungere som en bande ( hvilket betyder i må ikke bruge det in-game hjælp hvis nogen er blevet taget af politiet) Hvis et virksomhed bliver taget i at fungere som et gang vil firmaet blive blacklistet (Dette gælder også for sikkerheds firmaer) Hvis nogen personer er blacklistet skal det oplyse i jeres virksomheds rum. virksomheder må ikke have et kriminelt navn hvis firmaet er kriminel skal det ha et dæk navn så som ( Lamors enterprice, Kimse's begravelse service ) PS gælder ikke for virksomheder som er accepteret og lavet før D. 23/04/2017 Virksomheder er kun officielt åben når de har et virksomhed rum. Husk og læse server regler samt Warning points for at undgå og lave ballade. Opdateret 17/06/2017