Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Lucas Bender

Civilian
 • Content count

  22
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

1 Follower

About Lucas Bender

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

276 profile views
 1. +1
 2. +1 -.-
 3. +1
 4. Hvad er dit RP navn: Lucas Bender PlayerID: 76561198136042281 Alder?: 14 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Ja, men jeg har lært af dem. Combat log f.eks. Der var jeg sgu en idiot!
 5. +1 Total nice gut, og kan roligt bruge sit RP.
 6. OMG! Jeg kan se mit eget navn!
 7. Tak tak Zander! Men jeg har BMW og Lexus hvis det er det ;)))
 8. Kan da godt streame, men er stadig lidt forvirrede. Skal vi køre i egen bil eller giver i os en bil? (im stupid, i know)