Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Tobias Jensen

Civilian
 • Content count

  81
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

15 Good

2 Followers

About Tobias Jensen

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

221 profile views
 1. +1 , synes det er en god ide !
 2. Hahahah Charlie kom igen du
 3. Ja vi var ude ved den hemmelige gun dealer også skete det her da vores skib var bugget ind i platformen https://clips.twitch.tv/AlertDirtyLEDPanicBasket -God Aften!
 4. +1
 5. +1
 6. Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage : Har været her snart i et år Hvad er dit RP navn: Tobias Jensen PlayerID: 76561198142633387 Alder?: 14år Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope har ikke fået points før og håber ikke det sker! //Tobias Jensen -God dag!
 7. F*** Det ser fedt ud godt lavet drenge !
 8. Waoow Daniel Kjær Jeremy Lamors XD
 9. Haha, Lyder godt
 10. Hej Bøtker Heksen er ikke inde på serveren længere ikke da jeg var inde og køre rundt der ved 3 timer :).
 11. Det ser F**** Godt ud bare bliv ved !
 12. Ser mega fedt Ud godt Tænkt Bøtker og alle andre i staff