Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

itsatrap

Head Developer
 • Content count

  34
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

26 Excellent

3 Followers

About itsatrap

 • Rank
  SysOp

Recent Profile Visitors

446 profile views
 1. Kan oplyse der inden længe vil komme online stats for paintball
 2. Hej @Denis due lakeside lukker da det for dyrt at drive 2 x game servere. Så fremt vi kan få dække lakeside via donationer( skriv i kommentar det til lakeside ) ja så lukker den. Plus der vil ikke blive udviklet yderlig på den. Da alle kræfter bruges til af gøre DGv3 den bedste life server
 3. Stop stop, Arma tager max 1.5gb ram, dog kan det være du har en masse andet kørende så som 1.000.000 tabs i Chrome. evt. reinstall arma
 4. Link til 2550x1440 version Eller 1980x1080