Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Vallei E. Hansen

Civilian
 • Content count

  32
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

9 Neutral

About Vallei E. Hansen

 • Rank
  Member
 • Birthday 02/06/2000

Recent Profile Visitors

210 profile views
 1. Sådan! Så håber vi det kommer til at gå ned af bakke igen! (Positivt) SORT +1 herfra
 2. Du skal tænke på, at DaniaGaming ikke bare begyndte på ALT DET NYE da de andre kom med deres Metropolis. Danias hårdarbejdene staff har arbejdet på dette i flere måneder. Det vil altså sige, at mappet var noget at det første de skulle have valgt. Det er jeg da i hvert fald ret sikker på. Correct if im wrong.