Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Vallei E. Hansen

Civilian
 • Content count

  76
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

32 Excellent

1 Follower

About Vallei E. Hansen

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 02/06/2000

Recent Profile Visitors

312 profile views
 1. Sådan! Så håber vi det kommer til at gå ned af bakke igen! (Positivt) SORT +1 herfra
 2. Det er i orden - Vallei E. Hansen -- Borger
 3. Hvad er dit RP navn: Vallei E. Hansen PlayerID: 76561198143592192 Alder? (min. 16 år gammel): 16 år Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope; Aldrig Har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Ja. Har været ansat på LakeSide DaniaGaming, hvor jeg var oppe i Sergeant, jeg var FBI, S.E.R.T og var træner. Kan ikke helt huske hvor lang tid, men måske omkring de 2 måneder. Og har været politi før det Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Nu har jeg været en del af politiet før, og nyder at være det. Nu kan jeg se nye muligheder hos Metropolis politistyrken. Jeg har før haft givet forslag til en dansk politistyrke, og nu er det kommet på Metropolis. Jeg synes at man kan få lang mere RP, når det er dansk politi, og det føles mere realistisk. Politiet er det jeg har brændt mest for gennem tiderne, og det jeg altid ryger tilbage til. Det er simpelthen der, hvor man finder det bedste RP. Og det er det jeg stræber efter. Jeg synes og det er et utroligt fællemskab der er, og vil gerne være en del af det. Langt de fleste jeg er sammen med nu, har jeg mødt gennem politiet, hvor vi har hygget os sammen. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) 1. Kunne holde hovedet kold At kunne holde hovedet koldt under stressede situationer 2. At kunne holde et godt overblik At kunne holde et godt overblik over situationer, uanset hvor stressene det nu skulle være. 3. At kunne tage styringen At kunne tage styringen, hvis der ikke er nogle af de højere oppe. Det er vigtigt i mange situationer 4. Kunne sine ting At kunne sine ting, som fx kunne være rettigheder, eller kunne skyde ordenligt. 5. Være sammen med de civile At kunne færdes med de civile er en MEGET vigtig ting, for at kunne holde nu, og sørge for at RPet forekommer smooth 6. At kunne sammenarbejde At kunne sammenarbejde med sine kollegaer, og have god radio kommunikation. Det er vigtig at det ikke er en børnehave, men en god politistyrke. 7. Tænke nyt Hvis man står overfor et nyt problem, er det vigtig at kunne tænke nyt, og se nye muligheder. Hvis ting ikke lige gik som planlagt, skal man ikke gå i panik, men tænke nyt 8. Bevare roen Hvis en masse skyderi begynder, og det kommer som et chok, er det vigtig ikke at tage haste-beslutninger, men at du bevarer roen, og tænker dig om først. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) 8-9, da jeg har spillet RP i snart 1000 timer. Jeg elsker RP og tager det på højeste niveau. Det er også en af grundene til, at jeg vil ind i politiet. Jeg er god til at omformulere ting. Og hvis jeg kommer ud til en situation, lever jeg mig helt ind i rollen. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): I skal da hyre mig, fordi i vel få noget positivt ind i politiet. Jeg kan mit RP, og har som sagt spillet politi meget på LakeSide, og har været OK højt oppe. Nå jeg først sætter mig til noget, så gennemføre jeg det også, og til højeste niveau. Hvis vi har en aftale, kan du også roligt stole på at den bliver overholdt. Jeg er some regel god til de fleste ting jeg har nævnt "Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber)." Da de er vigtige, går jeg meget op i at overholde, og øve mig i det. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge Hver dag når jeg kommer hjem var gymnasiet, HTX, sidder jeg ved min computer. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? Ca. fra når jeg kommer hjem fra skole ved 15:00 til 23:00. Selvølgelig er der pauser i form af spisning, og nogle dage er man for træt. Men for det meste bliver det DaniaGaming efter skole. https://www.facebook.com/politi/videos/1005229046248547/ Fed video ^^
 4. Du skal tænke på, at DaniaGaming ikke bare begyndte på ALT DET NYE da de andre kom med deres Metropolis. Danias hårdarbejdene staff har arbejdet på dette i flere måneder. Det vil altså sige, at mappet var noget at det første de skulle have valgt. Det er jeg da i hvert fald ret sikker på. Correct if im wrong.