Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jørgen "Dunk" Schmidt

Admin
 • Content count

  194
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Community Reputation

82 Excellent

2 Followers

About Jørgen "Dunk" Schmidt

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 12/31/1999

Recent Profile Visitors

588 profile views
 1. Fandt lige dette minde tilbage fra den gang jeg startede i EMS sidste sommer
 2. Tror der er mange der ville være træt af at skulle starte helt fra bunden, men igen hvad har man så at kæmpe for? Ved ikke om det er en beslutning ledelserne selv skal træffe, eller om vi skal have staff ind over den eller eventuelt høre hvad de ansattes mening er om det. Helt enig, det vil ikke være fedt at stå uden våben eller måske bare med en lille pistol og så stå overfor en betjent med en riffel.
 3. Tror personligt ikke at vi laver ledelserne om igen. Dels er det meget tidskrævende at få alting til at passe sammen, og tror at der er flere personer der vil være irriteret over at skulle starte fra bunden igen, efter at have arbejdet hårdt for at opnå den rank de har. Men der er ingen ting der ligger fast endnu, så vi kan ikke andet end at krydse fingre.
 4. @Dominik Kowalski nu vi skal være de to tosser på patrulje igen? Ligesom i de gode gamle tider
 5. Hej @Frederik Linde, Vi har i politiledelsen valgt at sætte din ansøgning på hold pga. din alder. Jeg kan se at du nævner at du to personer der vil vouche for dig. Kan du oplyse mig om hvem disse er, så jeg kan tage en snak med dem vedr. det ansvar der bliver pålagt dem. Venlig hilsen, Jørgen "Dunk" Schmidt - Chefpolitiinspektør
 6. Hej @Dave Cint, Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Venlig hilsen, Jørgen "Dunk" Schmidt - Chefpolitiinspektør
 7. Hej @Ziipen, Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få to der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. De to du finder skal være af ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Venlig hilsen, Jørgen "Dunk" Schmidt - Chefpolitiinspektør
 8. @Frede Mayson Rol kan sige så meget at 2-3 stykker der sidder i politi ledelsen i øjeblikket er under en eksamensperiode. Hvorfor de resterende fra ledelsen så ikke har været inde kan jeg ikke svare dig på, men skal nok tage den op til vores næste ledelses møde
 9. Faldt lige over disse i Meny i Randers
 10. Rettet
 11. @Martin Buus vi oplever i øjeblikket problemer med vores modpack, hvilket gør at det i øjeblikket ikke er muligt at downloade den. Vi skal nok sige til når det er oppe og køre igen. - Jørgen "Dunk" Schmidt
 12. Tror det er en bug i øjeblikket, og så vidt jeg ved er der ved at blive taget hånd om det
 13. Man skal sørge for ikke at bruge andre mods en selve daniagaming modpacken!
 14. 1. Det ville være en god mulighed, dog kan en person der får permissions til det, give andre og sig selv alle tagsne på forummet. Så det skal være nogen man kan have tillid til, som ikke laver et dick move og giver alle admin tags på forum. 2. Den har været oppe og runde før, og det er det samme som med at gøre det til et ansvarsområde. Folk der får adgang til at kunne give eller fjerne tags på forummet vil også være i stand til at giver andre personer admin osv.
 15. Du kan jo ikke stille en garanti for at der kommer mange spillere ind igen, og hvad mener du præcis med at det andet RP bliver kedeligt? Der er jo kun det RP man selv skaber. Bare fordi mappet er mindre, eller tingene er placeret anderledes betyder det ikke at man ikke kan RP på samme måde som på Lakeside serveren. Jeg synes personligt efter at have spillet på Lakeside serveren i ca. 8 måneder at Lakeside mappet begyndte at bliver for kedeligt og ensformet, og jeg ved der også var/er andre der har/havde den tankegang. Derfor synes jeg det er fedt at Daniagaming har taget initiativ til at prøve noget nyt. Eksempelvis startede vores launch med Metropolis godt ud, men tror hurtigt det gik bagud igen eftersom Metropolis og Lakeside mindede meget om hinanden. Herefter gik vi videre til at prøve kræfter med Kelleys Island, hvilket ser ud til at bære frugt. Husk at det kan godt være at du synes sammen med et par kammerater at Lakeside er et fedt map, men det er ikke nok bare du og et par kammerater synes det. Vi i Danigaming's Staff skal huske og tage højde for at gøre alle glade og tilfredse, og eftersom der har været en stor efterspørgelse på en Kelleys server fra Daniagamin's side er det hvad det er blevet til. Jeg vil dog ikke udelukke muligheden for at der kunne komme en Lakeside server op og køre, men det vil bare kræve mange ressourcer som vi i staff ikke har i øjeblikket.