Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jørgen "Dunk" Schmidt

Support
 • Content count

  153
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Community Reputation

57 Excellent

1 Follower

About Jørgen "Dunk" Schmidt

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 12/31/1999

Recent Profile Visitors

408 profile views
 1. Ved godt at dette ikke har så meget med ArmA at gøre, men synes alligevel lige at ville dele @Charlie Einfeldt reaktion på at @John Faxe og jeg bildte ham ind at der var nogle der gik rundt bag ved ham, i hans lejlighed. https://oddshot.tv/shot/UzrRA6unRA5IOIDn8hDsoHc7
 2. Jeg er ikke medic mere så Tager prøven i politiet når jeg har ranken til det
 3. @Bubbi Brum det skal du jo sige! Du bliver nød at tage din træning om igen
 4. Og med @Jørgen Hemming og mig som de eneste inde fra politiet
 5. Kunne da være hyggeligt! @Bastian Joel snakkede om det her den anden dag, og blev enige om at det kunne være en fed idé.
 6. Jeg synes personligt at der ikke skal nogen form for TP på serveren. Da det gør det nemt at komme fra A til B. Derudover kan home misbruges til at lave baser uden indgange. Men kan måske godt sætte så man måske kun har et TP om dagen eller lign. Hvis det er for at kunne finde hinanden så kan man bruge Playrust.io til at dele sin placering med sine venner og finde hinanden på den måde. Remover tool sad jeg også her den anden dag og tænkte at det kunne bruges. Men TP ville jeg mene vil være for OP i sidste ende.
 7. Venter stadig i spændning på det nye map
 8. @Daniel Kjær det er vel bare at krydse fingre, og når tiden så nærmer sig så prøv at samle en gruppe og evt. overtal Dania Gaming til at tage med igen.
 9. Folk stormer bare ind ved 4:27
 10. Faldt faktisk lige over dette klip fra NPF Og vores bord er forrest i billedet.
 11. Og jeg troede @Nicklas ritsmar og @Emil Deleuran var dårlige til at flyve
 12. Den camouflere sig da hvertfald godt ved de træer.
 13. Den der "Part Time Nurse" uniform passer perfekt til dig @kimse lamors
 14. Nemme penge for dem der var inde som medics Sådan som @villiam Hansen blev dræbt hele tiden