Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jørgen "Dunk" Schmidt

Admin
 • Content count

  163
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Community Reputation

66 Excellent

2 Followers

About Jørgen "Dunk" Schmidt

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 12/31/1999

Recent Profile Visitors

456 profile views
 1. Vent lige et sekund! Jeg følger jer sku' allerde på Twitch Ved dog ikke om i kan huske mig, men går under navnet Dunkstormen på Twitch
 2. Tror det er fordi at devsne ikke har tid til at ændre vores veste i øjeblikket. De arbejder jo på højtryk for at gøre serveren endnu federe
 3. Tjaah, tror vi har rigeligt med sangtalenter i politiet Tak til betjentene for den gode indsats, og ikke mindst tak til @Svend Gal, @Ben Gal og Jackson Teller for virkelig lave noget fedt RP og virkelig leve sig ind i deres roller.
 4. Endelig blev der lidt at lave som betjent http://plays.tv/video/58b49a2db25d17c109/gidseltagning-af-martin-hermann-gidseltager-henrik-nielsen- (Tak for en god indsats @Jan Svendsen, @Oliver Andersen og @John Thomsen!)
 5. Ved godt at dette ikke har så meget med ArmA at gøre, men synes alligevel lige at ville dele @Charlie Einfeldt reaktion på at @John Faxe og jeg bildte ham ind at der var nogle der gik rundt bag ved ham, i hans lejlighed. https://oddshot.tv/shot/UzrRA6unRA5IOIDn8hDsoHc7
 6. Jeg er ikke medic mere så Tager prøven i politiet når jeg har ranken til det
 7. @Bubbi Brum det skal du jo sige! Du bliver nød at tage din træning om igen
 8. Og med @Jørgen Hemming og mig som de eneste inde fra politiet
 9. Kunne da være hyggeligt! @Bastian Joel snakkede om det her den anden dag, og blev enige om at det kunne være en fed idé.
 10. Venter stadig i spændning på det nye map
 11. @Daniel Kjær det er vel bare at krydse fingre, og når tiden så nærmer sig så prøv at samle en gruppe og evt. overtal Dania Gaming til at tage med igen.
 12. Folk stormer bare ind ved 4:27
 13. Faldt faktisk lige over dette klip fra NPF Og vores bord er forrest i billedet.
 14. Og jeg troede @Nicklas ritsmar og @Emil Deleuran var dårlige til at flyve