Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jørgen "Dunk" Schmidt

Admin
 • Content count

  170
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Community Reputation

67 Excellent

2 Followers

About Jørgen "Dunk" Schmidt

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 12/31/1999

Recent Profile Visitors

509 profile views
 1. 1. Det ville være en god mulighed, dog kan en person der får permissions til det, give andre og sig selv alle tagsne på forummet. Så det skal være nogen man kan have tillid til, som ikke laver et dick move og giver alle admin tags på forum. 2. Den har været oppe og runde før, og det er det samme som med at gøre det til et ansvarsområde. Folk der får adgang til at kunne give eller fjerne tags på forummet vil også være i stand til at giver andre personer admin osv.
 2. Du kan jo ikke stille en garanti for at der kommer mange spillere ind igen, og hvad mener du præcis med at det andet RP bliver kedeligt? Der er jo kun det RP man selv skaber. Bare fordi mappet er mindre, eller tingene er placeret anderledes betyder det ikke at man ikke kan RP på samme måde som på Lakeside serveren. Jeg synes personligt efter at have spillet på Lakeside serveren i ca. 8 måneder at Lakeside mappet begyndte at bliver for kedeligt og ensformet, og jeg ved der også var/er andre der har/havde den tankegang. Derfor synes jeg det er fedt at Daniagaming har taget initiativ til at prøve noget nyt. Eksempelvis startede vores launch med Metropolis godt ud, men tror hurtigt det gik bagud igen eftersom Metropolis og Lakeside mindede meget om hinanden. Herefter gik vi videre til at prøve kræfter med Kelleys Island, hvilket ser ud til at bære frugt. Husk at det kan godt være at du synes sammen med et par kammerater at Lakeside er et fedt map, men det er ikke nok bare du og et par kammerater synes det. Vi i Danigaming's Staff skal huske og tage højde for at gøre alle glade og tilfredse, og eftersom der har været en stor efterspørgelse på en Kelleys server fra Daniagamin's side er det hvad det er blevet til. Jeg vil dog ikke udelukke muligheden for at der kunne komme en Lakeside server op og køre, men det vil bare kræve mange ressourcer som vi i staff ikke har i øjeblikket.
 3. Nu ved jeg ikke om hjemmesiden er hosted hos Invisionzone, eller om den kører på Daniagaming's egen server. I så fald at den nu skulle køre på deres egen server, skulle jeg mene at man kan krydse databaserne sammen så når man f.eks. får whitelist til politiet er der et script der går ind i forum databasen og retter ens tags på forum. Men så vidt jeg ved er det noget Boris skal tage stilling til, eftersom det er ham der er herre over forummet og serveren Jeg er også ret sikker på at hvis hjemmesiden bliver flyttet over på egen server, vil @itsatrap sikkert kunne gøre så tingene hænger sammen. Men indtil da er det som sagt kun forum admins der kan rette folks tags på forummet.
 4. Hvis jeg ikke husker forkert skal vi i politiet have et grundlag for at udspørge drugdealeren. For det andet ved jeg at nogle af os betjente er villige til at se bort fra det der står i KR (Wantedlisten) hvis man selv gider og RP sig ud af situationen. Folk går ofte i selvsving over vi tager dem i noget istedet for at høre på hvad vi siger til dem, og vælger derfra selv at tage deres straf eller eskalere sagen endnu mere. Hvis folk nu lyttede til hvad vi havde og sige i stedet for at begynde at argumenter med med en betjent ville chancen være større for at vi lader en person gå eller sætter hans straf ned for at være sammenarbejdsvillig.
 5. Vent lige et sekund! Jeg følger jer sku' allerde på Twitch Ved dog ikke om i kan huske mig, men går under navnet Dunkstormen på Twitch
 6. Tror det er fordi at devsne ikke har tid til at ændre vores veste i øjeblikket. De arbejder jo på højtryk for at gøre serveren endnu federe
 7. Tjaah, tror vi har rigeligt med sangtalenter i politiet Tak til betjentene for den gode indsats, og ikke mindst tak til @Svend Gal, @Ben Gal og Jackson Teller for virkelig lave noget fedt RP og virkelig leve sig ind i deres roller.
 8. Endelig blev der lidt at lave som betjent http://plays.tv/video/58b49a2db25d17c109/gidseltagning-af-martin-hermann-gidseltager-henrik-nielsen- (Tak for en god indsats @Jan Svendsen, @Oliver Andersen og @John Thomsen!)
 9. Ved godt at dette ikke har så meget med ArmA at gøre, men synes alligevel lige at ville dele @Charlie Einfeldt reaktion på at @John Faxe og jeg bildte ham ind at der var nogle der gik rundt bag ved ham, i hans lejlighed. https://oddshot.tv/shot/UzrRA6unRA5IOIDn8hDsoHc7
 10. Jeg er ikke medic mere så Tager prøven i politiet når jeg har ranken til det
 11. @Bubbi Brum det skal du jo sige! Du bliver nød at tage din træning om igen
 12. Og med @Jørgen Hemming og mig som de eneste inde fra politiet
 13. Kunne da være hyggeligt! @Bastian Joel snakkede om det her den anden dag, og blev enige om at det kunne være en fed idé.
 14. Venter stadig i spændning på det nye map