Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Lars Henriksen

Support
 • Content count

  107
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Community Reputation

59 Excellent

4 Followers

About Lars Henriksen

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 08/21/2001
 1. har spillet csgo, det her vil helt klart hjælpe mig med at kommunikere med mine teammates
 2. Det ville være mega fedt hvis der kom en vespa, fuck den er nice
 3. @Karl Olesen skal lige siges at han er kommet med i mafiaen, så han må træffe en valg. mafia eller medic
 4. ja okay, så tror jeg bare at ansøgning forbliver her, indtil der er blevet taget en besluttning hvorvidt om jeg er accepteret eller ej
 5. og samtidlig have store guns og køre med stoffer ;/?
 6. Gerne slet den her igen, har ændret mening iforhold til at jeg har et gang, og vi er ikke de mest lovlige
 7. Hvad er dit RP navn: Lars Henriksen PlayerID: 76561198073061136 Alder? (min. 16 år gammel): 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor?): nej har du tidligere været ansat i Retssystemet før, skriv gerne som hvad og hvor? nej jeg det har jeg ikke men vil gerne prøve det Hvorfor vil du gerne være en del af Retssystemet? (min. 50 ord): Jeg vil gerne være en del af pågrund af rp'en. men også fordi jeg gerne vil have orden i rettstystemet, fx med sager melle politiet og de civile. jeg vil behandle alle retfærdigt og ikke dømme nogle "bedre" end andre bare fordi de kender mig, jeg vil være retfærdig. jeg vil gerne være en del af restystemet fordi jeg gerne vil bidrage mere til at holde et stabilt samfund Hvilke evner er vigtige som Retssystemet? (Mindst 5 evner/egenskaber) Retfærdighed ligevægt god dømmekraft god til at ro i restalen ikke være corrupt at behandle alle med respekt Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) jeg vil nok ligge imellem 7-6, alle kan lave fejl, jeg indrømmer selv at jeg kan komme til at gå ud af karakter, derfor ligger jeg på de 6-7 stykker. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 45 ord): i skal hyre mig fordi, jeg vil vise retfærdighed, jeg vil sikre at alle får det som de har fortjent, ligemeget om det er en jeg ikke kan lide eller en ven, jeg vil beahandle alle med respekt, også selvom de har lavet noget "lort", jeg vil sikre mig at alle får deres dom som de har fortjent Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge det kommer an på skole, men ellers de 50 timer Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? spiller næsten ikke andet end rp, men nok 45 timer Like this
 8. eller også bare blive behandlet som det var en alimindelig taske
 9. hvis det kommer ind. vil folk jo heller ikke gå med dem hvis de er ulovlige, formålet med de bælter er at vise hvilken gruppe man kommer fra, så jeg mener selv at gøre dem ulovlige ville just ikke være en god ide
 10. jeg elsker bare når banken forsvinder, jeg tilter overhovedet ikke over det.
 11. @Jeremy Lamors jeg er sådan set ikke så bekymret hvor meget plads der kan være i. Det er mere til at vise logoet fx på en vest
 12. Hej jeg tror ikke jeg er den eneste der tønker på det her. det er om vi kan få politi bælte tilbage ligesom på lakeside. det vil gøre det nemmere for gangs at vise de er i den gruppe. Fx vi har nu købt en gang vest, men man kan ikke se ikonet. I do not think i am the only one that is thinking about this. it's about police belt. i know there is alot that want it back, the same police belt we used on lakeside. it will be alot easier for gangs to show that they are part of that gang.
 13. Jeg har da hørt massere der ikke støtter jer😅
 14. hvis man gerne vil have flere i politiet skal der også være profit i det, man kan ikke regne med at folk vil være med i politiet for at miste penge.
 15. Det er allerede en hård periode i politiet. Den tid jeg var inde i politiet, var der konstant nogle som kørte i toyota, som slap væk som det var ingen ting. De civile respektere over hovedet ikke politiet, det er måske på tide at man gør noget ved det. sådan det står til lige nu styrer de civile næsten