Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Lars Henriksen

Civilian
 • Content count

  45
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

17 Good

2 Followers

About Lars Henriksen

 1. Vi kunne evt lave et go cart race En tunering inde i los d eller lign hvor der er 5 personer der holder en gisel, og 5 personer som skal befri gidslet, det kunne være at de 5 personer der skal befri gidslet har swat gear, imens "terroristerne" har vest og store guns. Hunted Vi kan lave et event hvor det gælder et vis antal personer at fange alle andre. hvordan fungere det? Det fungere sådan at vi feks. er i metropolis, der er 5 hunter og maybe 20 hobos, så skal hunterene nå at dræbe alle 20 hobos inden de når frem til en safezone, hunterne skal forsøge at stoppe alle hobos i at flygte fra byen, safezonen kan fx være 2 km ude fra byen eller lign. Hunterne er forsynet med store guns og veste mens hobo bare har dres tøj
 2. virkelig Godt arbejde! keep it up
 3. Costas det er meningen, fordi det er ikke meningen at vi skal eje bilerne privat. det er kommunen der ejer bilerne derved kan vi kun leje dem
 4. det er fordi du har opdateret dit teamspeak. du bliver nød til at download en version der ikke er 3.1. fx find en version der er 3.0 den nye opdatering på ts f***er op med addons
 5. Virkeligt fedt arbejde i har fået lavet!
 6. ahaha hvordan xd?
 7. omg mit navn er der også
 8. glæder mig bare endnu mere nu til det kommer ud
 9. fuck jeg har parkeret den godt