Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Lars Henriksen

Falck
 • Content count

  73
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

31 Excellent

2 Followers

About Lars Henriksen

 • Rank
  Member
 • Birthday 08/21/2001
 1. +1
 2. Og måske prisen på hvor meget udbytte der er kan blive sat ned?, lige nu får man 50k stykket for et røveri på en tankstation
 3. Man kunne også lave et event der også handler om paintball. Det er bare hvor det er de civile mod politiet og medic
 4. hvorfor så blive ved med den her diskussion?,
 5. Hvem siger at kellys ikke bliver en succes? eller allerede er det. Det vil jo ikke ligefrem hjælpe spiller tallet at skrifte map igen, lakeside var godt, men kellys er bedre
 6. godt bevis at jeg kan være pilot i pulle
 7. +1
 8. Blev træt af det, har givet den videre til anders
 9. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Lars Henriksen PlayerID: 76561198073061136 Alder? (min. 16 år gammel): jeg er kun 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): nope
 10. +1
 11. Det ser virkeligt fedt ud
 12. det er den forkerte oliver i tagger btw her er den rigtige @Oliver Andersen
 13. Vi kunne evt lave et go cart race En tunering inde i los d eller lign hvor der er 5 personer der holder en gisel, og 5 personer som skal befri gidslet, det kunne være at de 5 personer der skal befri gidslet har swat gear, imens "terroristerne" har vest og store guns. Hunted Vi kan lave et event hvor det gælder et vis antal personer at fange alle andre. hvordan fungere det? Det fungere sådan at vi feks. er i metropolis, der er 5 hunter og maybe 20 hobos, så skal hunterene nå at dræbe alle 20 hobos inden de når frem til en safezone, hunterne skal forsøge at stoppe alle hobos i at flygte fra byen, safezonen kan fx være 2 km ude fra byen eller lign. Hunterne er forsynet med store guns og veste mens hobo bare har dres tøj
 14. virkelig Godt arbejde! keep it up