Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Benjamin Madsen

Civilian
 • Content count

  34
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9 Neutral

4 Followers

About Benjamin Madsen

 • Rank
  Member
 • Birthday 12/10/2000

Recent Profile Visitors

547 profile views
 1. Hvad er jeres bande navn?: Mongols M.C Hvem er jeres bande leder?: Benjamin Madsen Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo): Er jeg igang med at skaffe! Hvad er jeres bande's formål? (min. 150 ord): Min bande's formål, går efter at blive de største af de største, vi har altid haft troen på at vi skulle bestemme alt. Vi går imod andre gangs og skaber fed RP mellem civile. Vi er nogen hårde gutter, men som selvfølgelig respektere politiet, hvis de gør det samme modsat. Vi går efter at lave hårde stoffer, som vi sælger for store penge selvfølgelig. Vi ville skabe rp ved at sælge til Mafiaen, så politiet har mere at kigge til når vi er der. Vi har fortid, ved at vi er store, som vi selvfølgelig også ville kendes for herinde. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Selvfølgelig!
 2. min kørsel på altis savner jeg ikke
 3. Ser godt ud
 4. +1, nice video.
 5. +1