Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Villiam Hookah

Civilian
 • Content count

  72
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

25 Excellent

1 Follower

About Villiam Hookah

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

937 profile views
 1. har dsv haft perm pga af dumme ting men jeg er klar på at tage et 100p seriøst + jeg har været medic her inde før i like 1 måned så har prøvet det hele
 2. Hvad er dit RP navn:Villiam Hookah PlayerID: 76561198224933768 Alder?: 14 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): ja et par gange for lang lang tid siden men jeg er begyndt at tage mit rp seriøst i stedet for at bare skyde,tænke på at jeg ikke vil meste mine ting osv..... men jeg er klar på at starte på en frisk
 3. +1
 4. nemt 8 mil ud 4 personer hvordan vi kom ud http://plays.tv/video/5859ba4730b3a18a69/s-kom-alle-4-v-k-nemt
 5. Ja for satan nemt for de medic
 6. Event var Hygge første løb --> http://plays.tv/video/58349f7732729c255e/se-billen-flyve?from=user nummer 2 løb --> http://plays.tv/video/58349fb85f910784d8/omg?from=user og det 3 som jeg ikke nåde http://plays.tv/video/58349ef03d9e2515de/rip-mig-til-event?from=user
 7. haha flækker hahaha
 8. http://plays.tv/video/57ffddb081f422c5e4/omg
 9. 1--> http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=769928488 2--> http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=769928780
 10. http://plays.tv/video/57a1dba45bb70050ea/linde-er-syg?oreferer=notifications