Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jan Svendsen

Admin
 • Content count

  211
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

70 Excellent

About Jan Svendsen

Recent Profile Visitors

1,289 profile views
 1. Det ville være sygt lækkert hvis vi kunne få ændret så det var muligt at få tatoveringer i hovedet, vi kunne nemlig på den gamle Lakeside og det savner jeg lidt
 2. Hahahaha det var så genialt det med Jan
 3. STTS <3
 4. Det jeg skrev var mest rettet i mod politiet Men med det sagt kunne Falck også godt trænge til at blive ryddet lidt op i, eller eventuelt få flere ind og styre det sammen med den nuværende
 5. Der kan også gå for meget vennekreds i den
 6. @Emil Deleuran Som skrevet før synes jeg alle skal wipes, og der skal findes nye til ledelses posten, som har tidligere erfaring fra Lakeside.
 7. Uenig.
 8. Imo skal politiledelsen wipes og det samme med resten af styrken da jeg synes det trænger til et nyt boost. Få nogle på posten der har erfaring og kan styre det, som på det gamle Lakeside.
 9. Hvis det er så stort et problem kan jeg ikke forstå det ikke er blevet nævnt før
 10. Men det har aldrig været et problem før nu, så hvorfor skal det lige pludselig?
 11. Hvorfor vil du have fjernet lyden af panic buttons? Det er har altid været sådan at man kan høre dem, kan ikke helt se problemet i det?
 12. Motorcykler - Harleyer eller ligende. Eventuelt den gode gamle Lakeside tilbage. Ellers synes jeg Max kommer ind omkring nogle gode ting
 13. Nu har jeg sammen med nogle andre startet et MC klub kaldet Sons Of Lamo, så jeg synes det vil være på sin plads at få motorcykler ind på serveren, enten så det kun er MC ganget der kan købe dem eller alle civile. Hvis du laver whitelist på det at købe dem, vil det heller ikke skabe at der ligger og flyder hundredevis rundt i byen. Vi har planer om at styre våbenhandler af alle forme, også ville det se bedst ud hvis vi kom trillende på en Harley eller noget lignende I mit hoved giver det i hvert fald allermest mening med en motorcykel til sådan en klub, når det er rockere. Mvh Jan Svendsen
 14. Hvad er jeres bande navn?: Sons Of Lamo MC Hvem er jeres bande leder? Jan Svendsen Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) Ligger vedhæftet. Hvad er jeres bande's formål? (min. 150 ord): Vi er en motorcykelklub som går meget op i våbenhandler samt kørsel med stoffer, dog er våbenhandler vores største prioritet. Vi sætter os på byen Lamo i baren som er vores opholdssted. Sons Of Lamo er ikke en kaffeklub. Vi er meget engageret i hvad vi laver og arbejder 100% professionelt. Vi træder ikke tilfældige folk over tæerne, i stedet sætter vi næsen højt efter penge og våbenhandler. Vi har hørt rygter om at der skulle komme en klub der skulle styre alle våbenhandler, og det er selvfølgelig noget vi gerne vil ind i og styre hårdt og kontant. De fleste af os er pensioneret betjente så vi har været rundt omkring i mange år. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Ja. SONSOFLAMO.ICO
 15. Hvis man vil køre et ordenligt MC gang, skal der noget alla en Harley ind, da det vil give mest mening