Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

sako

Senior Admin
 • Content count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About sako

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

1,494 profile views
 1. opdaget du det nu?:D
 2. jeg har aldrig hørt om en mafia i CS GO , men lyder meget intra, glæder til og se hva der kommer til og se
 3. Hvad er dit RP navn: Sako musuki PlayerID: 76561198032955028 Alder? (min. 16 år gammel): ja Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): nej har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? ja ca 6 mrd på altis Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): synes det trænger til en hånd og ser ikke så mange cops ingame som jeg kunne tænke mig og se , så jeg skriver en ansøgning for og gi det en chance Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) logik, sprogbrug, god kontakt mellem alle... Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) retfærdigt men os bestemt, en god 6´er Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): jeg meget online , hvis der er noget folk har brug for så kan man få fat i mig, "tager gerne skraldet ud og køber gerne ind" Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge 70 Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca?omrking 35 60 timer ...
 4. u are a dead man!!!!