Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emil Deleuran

Civilian
 • Content count

  90
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

20 Excellent

2 Followers

About Emil Deleuran

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

446 profile views
 1. Drenge nu er der ingen undskylding om at serveren ikke virker længere, ind på serveren!
 2. De er som skabt for hindanden
 3. jeg skal fandme ikke ud i en skov og lege rollespil
 4. Jeg siger ikke at du bliver rig, men det gør du....
 5. Repost... Super fedt event! Syntes dog næste gang, at der skal være et slags tilmeldings dokument hvor man kan tilmelde sig. Jeg syntes personligt at der gik for meget tid, til at finde ud af hvem skulle spille nu og hvornår. Men ellers super fedt event! -Emil Deleuran
 6. Super fedt event! Syntes dog næste gang, at der skal være et slags tilmeldings dokument hvor man kan tilmelde sig. Jeg syntes personligt at der gik for meget tid, til at finde ud af hvem skulle spille nu og hvornår. Men ellers super fedt event! -Emil Deleuran
 7. Aktivitet!
 8. Haha, hvor dårlig kan man være!?
 9. Ses
 10. Ser godt nok svært ud !
 11. Jeg stemmer for hus-giveaway
 12. Hvad får man hvis man vender en nøgen blondine på hovedet? En brunette med dårlig ånde!
 13. Hvor er det henne ?