Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emil Deleuran

Civilian
 • Content count

  178
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

57 Excellent

2 Followers

About Emil Deleuran

 • Rank
  Superior Member

Recent Profile Visitors

680 profile views
 1. Den tager Derrick!
 2. Супер это я с нетерпением жду!
 3. Эй, это звучит очень интересно. Можно ли получить пробный урок?
 4. "Skal nok se om jeg kan få det ordnet " Manden
 5. Hvad er dit RP navn: Emil Deleuran PlayerID: 76561198068942795 Alder? (min. 16 år gammel): 14, men har to vouches. @Simon Jepsen og @Max Danielsen. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej, jeg har aldrig fået points på Dania.
 6. @Jeremy Lamors Selvfølgelig skal der ikke være så meget plads som i en Bergen. Det kunne bare være ret fedt at vise sin vest, og som Mafia medlem ville det være mere realistisk at have et bælte end en 90'er.
 7. Ifølge jer selv vandt i, meeen der er en lidt anderledes side af sagen. 1. Halvdelen af vores folk blev VDM'et af en Fiat 2. Folk kunne ikke finde ud af at tage deres hænder op, selvom der var gunpoint på dem. 3. Folk begyndte at skyde selvom de ikke havde noget grundlag. Når det er sagt så kan det godt være at i skød flest, men vi fik også vist hvad vi er i stand til og hvad vi kan. Der findes altså flere perspektiver end dit eget -Deleuran
 8. En kilde fra google, ville jeg ikke ligefrem kalde pålidelig.
 9. Der er altså ikke en bande der hedder Brothers in arms?
 10. Eller du kan købe et slumhouse i Mars bar området.
 11. Alt det her bare på grund af fucking støv? haha
 12. Så må man da finde en løsning, eller rekruttere flere personer?
 13. @Dennis Lamors Jeg var ansat i 12 måneder omkring i Falck, jeg fik aldrig mit tag uanset hvem jeg kontaktede. Og det med at medics hopper ind og ud hele tiden passer ikke. Der er vel ikke mangel på forum admins? Fordi at størstedelen af Staffansøgningerne blev declined.
 14. Hej allesammen, jeg på det seneste lagt mærke til at forum tagsne ikke helt er som der skal være. F.eks. Både i Falck og Politiet mangler der folk som endnu ikke har fået deres tags. Der er et par stykker som stadigvæk har tags i f.eks. Falck/Politiet selvom at de ikke arbejder der længere. Udover kunne det være fedt at se nogle flere tags til f.eks. Firmaer eller mafia. Håber dette indlæg eventuelt ville blive drøftet i fremtiden. -Deleuran.
 15. @Lasse Larsen Du er sikkert mer støvet, din lille spirrevip.