Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emil Deleuran

Civilian
 • Content count

  156
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

41 Excellent

2 Followers

About Emil Deleuran

 • Rank
  Superior Member

Recent Profile Visitors

587 profile views
 1. Eller du kan købe et slumhouse i Mars bar området.
 2. Alt det her bare på grund af fucking støv? haha
 3. Så må man da finde en løsning, eller rekruttere flere personer?
 4. @Dennis Lamors Jeg var ansat i 12 måneder omkring i Falck, jeg fik aldrig mit tag uanset hvem jeg kontaktede. Og det med at medics hopper ind og ud hele tiden passer ikke. Der er vel ikke mangel på forum admins? Fordi at størstedelen af Staffansøgningerne blev declined.
 5. Hej allesammen, jeg på det seneste lagt mærke til at forum tagsne ikke helt er som der skal være. F.eks. Både i Falck og Politiet mangler der folk som endnu ikke har fået deres tags. Der er et par stykker som stadigvæk har tags i f.eks. Falck/Politiet selvom at de ikke arbejder der længere. Udover kunne det være fedt at se nogle flere tags til f.eks. Firmaer eller mafia. Håber dette indlæg eventuelt ville blive drøftet i fremtiden. -Deleuran.
 6. @Lasse Larsen Du er sikkert mer støvet, din lille spirrevip.
 7. @philipbomskov Så må du vel huske det??
 8. Tro på det.
 9. +1
 10. Jeg tror at de fleste folk bliver skuffet af resultatet...
 11. Helt ærligt Kimse?!?!? Vi ville have de gode filer igen
 12. +1, kan man have en mafia. Kan man ihverfald også arbejde i politiet....
 13. Hej drenge... Som de fleste nu nok ved, har jeg taget den beslutning at forlade Falck. Efter 361 dage, besluttede jeg mig for at sige farvel til mine gode kolleagerer og medarbejdere. Jeg har været igennem eventyr sammen med mine kollegaer, jeg har oplevet massere ting. Både opture og nedture, men vi er kommet igennem det hele. Grunden til at jeg valgte at forlade Falck, var fordi at jeg så potienalet som Mafia medlem. Desværre kan man ikke være begge ting, og derfor havde jeg kun en ting at vælge. Men frygt ej! Jeg er sikker på at Falck ledelsen skal tage godt af jer i fremtiden. Og jeg bliver selfølgelig hængende med mine gode venner og gamle kollegaer. Men ja, nu er det forbi. Og jeg ved ikke hvor meget jeg skal takke, for dette fantastiske RP community for at give mig de oplevelser som jeg har fået. I har allesammen været med til at, gøre min hverdag bedre. Og ikke mindst tak til de fantastiske falck ledere såsom @Mike Casser, @Charlie Einfeldt, @Bubbi Brum, @kimse lamors og ikke mindst @Oliver Svensson som ikke fyrede mig på førstedagen Men hvis ikke i kan finde mig, så er jeg ham som står og røver banken MVH. Emil Deleuran Tidligere Vice Beredskabschef
 14. @Jeremy Lamors Jeg sælger
 15. Glæder mig