Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emil Deleuran

Support
 • Content count

  200
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

69 Excellent

2 Followers

About Emil Deleuran

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

790 profile views
 1. Banken som civil er utrolig svær at tage i forvejen, især fordi at vandet er den eneste vej at flygte. Og nu når SERT er så gode og hurtige. Burde de ikke klage
 2. +1
 3. +1 Zander kan sit shit!
 4. Ændre din custom action key 10
 5. +1
 6. @Jan Svendsen, Politiet og Medicledelsen er en stor vennekreds. For at arbejde samme skal man jo kunne snakke samme, det kan ikke undgås.
 7. Kan du uddybe dit svar? @Jan Svendsen
 8. @Bastian Joel, Det må i jo selv ligge og rode med. Men der er jo snart ikke mere medic ledelse tilbage i jer...
 9. Politiledelsen bliver og vi starter forfra, på den måde starter vi alle på lige fod.
 10. +1
 11. +1
 12. Syntes at der skal være helikoptere, dog til en ekstrem høj pris. Det skal også kunne betale sig at flyve runs igen. Og hvis vi skal tilbage til lakeside, skal det være med amerikansk politi og amerikansk nhs.
 13. Jeg voucher også!
 14. @Jan Svendsen, der er jo ikke nogen pointe i at bruge en panikknap hvis den larmer af helvedes til.
 15. Som jeg har skrevet på mine tidligere posts, så jeg tror events kunne være en fed ide bla. fordi at det tiltrækker flere spillere.