Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Emil Deleuran

Civilian
 • Content count

  127
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

28 Excellent

2 Followers

About Emil Deleuran

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

543 profile views
 1. @Jeremy Lamors Jeg sælger
 2. Glæder mig
 3. Jeg skal ud og smadre folk i skoven med økser!
 4. Hvornår kan jeg jeg så lave en ansøgning igen?

 5. Vi elsker dig Jan!
 6. Drenge nu er der ingen undskylding om at serveren ikke virker længere, ind på serveren!
 7. De er som skabt for hindanden
 8. jeg skal fandme ikke ud i en skov og lege rollespil
 9. Jeg siger ikke at du bliver rig, men det gør du....
 10. Repost... Super fedt event! Syntes dog næste gang, at der skal være et slags tilmeldings dokument hvor man kan tilmelde sig. Jeg syntes personligt at der gik for meget tid, til at finde ud af hvem skulle spille nu og hvornår. Men ellers super fedt event! -Emil Deleuran
 11. Super fedt event! Syntes dog næste gang, at der skal være et slags tilmeldings dokument hvor man kan tilmelde sig. Jeg syntes personligt at der gik for meget tid, til at finde ud af hvem skulle spille nu og hvornår. Men ellers super fedt event! -Emil Deleuran
 12. Aktivitet!
 13. Haha, hvor dårlig kan man være!?