Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Charlie Einfeldt

Civilian
 • Content count

  619
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  31

Community Reputation

173 Excellent

About Charlie Einfeldt

 • Rank
  Tidligere Senior Admin

Recent Profile Visitors

1,069 profile views
 1. Det er hverken politiet eller medic eller de civile den er gal med. Der er så mange små fejl på serveren som folk opdager henad vejen at de bruger længer tid på kompensation sager samt og finde deres bevis på de har mistet deres ting end og spille på serveren, Det er trættende i længden. Og sådan burde det ikke være så selvfølge søger man nye steder hen hvor det virker 100%, Det var den ene del af det. Så har vi omkring action, Der er ingen former for action på serveren fordi det er så tryhard rp der er gang i. og folk gider det ikke. Lad os nu få nogen våben end så vi kan få nogen fights, JagtOgFiskeri var blevet lovede for længe siden, Aldrig kommet. Grænser er lavede, Ikke kommet ind. Det mest basale ting så som nightvistion nogen okey våben ved noget rebel der ikke koster 1.5 mio er bare ikke tilgængelig. Folk gider det ikke. Folk begynder stille og rolig og give op. Det mafiaen der sidder på det hele drugs samt våben, Få det spredt ud så der kommer mange små gruppe i stedet for. Har selv 2.5 mio ca. Og kan virkelig ikke se hvad jeg skulle bruge dem til på serveren i det jeg føler jeg har alt. Nogen våben der billigere - Nye våben - Steder man kan holde noget mere action så vi ved og være der. Kommer helt til og savne Lakeside når jeg skriver disse ting. Der fungeret det. 2+ runs af nogen stoffer have du til et okey våben. Nu her skal man køre 10-20 runs før det kan ske, Og det ærgerligt. Holder mig selv fra serveren fordi jeg har de penge jeg har også kommer jeg til og kede mig også ender det i troll som så ender i points.
 2. +1
 3. Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Charlie Einfeldt PlayerID: 76561198127325540 Alder?: 28 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej
 4. Jeg TROR grunden til den manglende respekt er at alle har været civile alle har været medic alle har været politi på de forskellige servere. - Kan huske tilbage på Altis på Armadillo hvor der var autoritet samt respekt for politiet fordi der bare altid var mange af dem + De have store våben og gav ikke en fuck for nogen eller noget fordi dengang var det okey skyde hvis politiet synes modparten var flabede eller ligene - Men som det er nu melder man hinanden på kryds og tværs hvis man kan komme til det, Og det os med til og gøre at man mister respekten i blandt hinanden og den danske Arma 3 scene bliver mindre og mindre..
 5. Man kan vende den om og sige. - Har man selv løst til og blive fyret på den måde?
 6. Det rp O_o
 7. https://www.youtube.com/watch?v=OH3J2Nc6iQk Jeg prøver og overbevise de fleste om jeg er den bedste skytte Arma 3. Lige i dette tilfælde misser jeg en smule. ps. skru ned
 8. Kunne man lave en grænse af en form som kan holdes af politiet eller de civile på en af de meste brugte veje?. Det kan jeg huske at det have vi det meget sjov med på Lake side.
 9. Nu have jeg selv med Jagt og fiskeri og gøre. Og det synes jeg har været en af de fedeste inaktiver der blev taget den gang. Vi var nogen der solgt også hyret vi et sikkerhedsfirma til og passe på os. Så der kommer flere civile over det. i stedet for det er en lille gruppe mennesker der står for det. så få spredt tingene ud til civile så de har en grund til og logge på serveren og bliver der. Den gang vi have Jagt og fiskeri kostet det 1 mio om ugen og have det licens til og kunne trække våben ud og det motiveret flere af os til og blive inde på serveren og få kontakter til de civile. Eller et rebel sted. - Et sted som ligger fjernt fra alt så det tag lidt tid og komme der til og komme tilbage igen, Lidt li som på Lake side.
 10. SKRIGER AF GRIN! @TheDjayce
 11. Det er lavede om
 12. Du ser rigtig. Vi samarbejdede lige, Se selv! http://plays.tv/video/58b2dc5c17c1d95cae/tak-for-god-ro-og-orden-
 13. fedt initiativ! - låner lige posten til vores facebook gruppe