Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Mikkel Søvndahl

Civilian
 • Content count

  30
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About Mikkel Søvndahl

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

178 profile views
 1. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Tjek Hvad er dit RP navn: Mikkel Søvndahl PlayerID: 76561198206893121 Alder? (min. 16 år gammel): Jeg er 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points) Efter hvad jeg kan huske, har jeg ikke fået ban før.
 2. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Tjek Hvad er dit RP navn: Mikkel Søvndahl PlayerID: 76561198206893121 Alder? (min. 16 år gammel): Jeg er 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points) Efter hvad jeg kan huske, har jeg ikke fået ban før.
 3. Når ok, det troede jeg. Sry min fejl
 4. Nogle der ved hvornår denne ''Lakeside'' kommer ud?
 5. Er jeg den eneste der kommer? http://www.billetlugen.dk/da/event/ggfestival-winter-17/billetter