Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Oliver Svensson

Senior Admin
 • Content count

  366
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Community Reputation

42 Excellent

4 Followers

About Oliver Svensson

 • Rank
  Legendary Member
 • Birthday 12/03/1999

Recent Profile Visitors

816 profile views
 1. Hej Busji Pedersen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Kaarim El-Can
 2. Hej Philip Kramer Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Kaarim El-Can
 3. Hej Frede Mayson Rol Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Kaarim El-Can
 4. Hej Brian Johnson Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Kaarim El-Can
 5. BLACKLISTET!!! løjet om sin alder!
 6. Hej Mikkel Balling Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Kaarim El-Can - Chefpolitiinspektør
 7. Problemet er at den ikke er på serveren mere, så skal høre om det er muligt at få den tilbage
 8. +1 God sprinter!
 9. Hold nu kæft....... @Rasmus F Krogshave Hiv lige fat i mig på ts!
 10. BANNED!
 11. +1 God Betjent!
 12. asd

  +1 God betjent!
 13. Tror ikke i skal regne med at få noget i den dur. da der allerede er en mafia.
 14. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Kaarim El-Can PlayerID: 76561198118035836 Alder? (min. 16 år gammel): 17 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej aldrig
 15. @Palle Eriksen Du må jo rp dig ud af det, kender mange i politiet som gerne vil rp selvom du nu står der! er sku sluppet mange gange fra det