Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Henrik Nielsen

Civilian
 • Content count

  47
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

13 Good

About Henrik Nielsen

 • Rank
  Member
 1. +1
 2. Tænker også det skal være free for all
 3. det kunne være fedt hvis vi kunne lave et event med paintball Hvor der f.eks er 6 med på (Urban) Paintball banen, hvor hvis man får 10 kills og 2 death så har man så 8 point og de 2 med flest point går så vidre til næste runde og vinderen af det hele kunne så få en eller anden præmie
 4. +1
 5. +1
 6. Har man også fået sine camping vogne? fra Metropolis
 7. Hvad er dit RP navn: Henrik Nielsen PlayerID: 76561198331506557 Alder? (min. 16 år gammel): 16 år Har du tidligere fået ban fra serveren? Nej (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points):
 8. Hvad er dit RP navn: Henrik Nielsen PlayerID: 76561198331506557 Alder? (min. 16 år gammel): er lige præcis 16 år gammel Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor?): Ja har fået 2 gange før det ende var da jeg røvede en uden grund og for combat log 1 gang det er lang tid siden og det er bestemt ikke noget der vil komme til at ske igen har du tidligere været ansat som betjent eller falck?: Ja på andre servere Grandtheftarma, Dansklifestudio, Arma-dillo, TitanStudios, DitNyeLiv Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 70 ord): Jeg vil gerne være med i politi styrken fordi at jeg altid har været interesseret i politit sager, og bare gerne vil være en del af politiet, og fordi at jeg mener at politiet er hvor jeg høre hjemme, jeg var blevet træt af at være cop på altis life og nu hvor Dansklifestudio er lukket ned leder jeg efter en ny tror jeg har fundet den rigtige server. Nu er jeg frisk og klar på at være politimand, Jeg syntes selv jeg har hvad der skal til for at være i politiet, Jeg vil gerne være en del af, at være med til at fange alle banditterne og de kriminelle her i lakeside city. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 3 evner/egenskaber) - Jeg har en fantastisk forståelse for Politiet, som sagt tidligere har jeg været medlem af mange politit servere før hen i Rp livet - Jeg har en rigtigt god rp jeg snakker godt til folk føre rp videre til folk der ikke helt ved det endu helt så godt - så er jeg en rigtigt god køre jeg kan fange kriminale mennesker med over 200 kmt uden at crashe self fejler man nogen gange - så er jeg en rigtig god tålmodighed når der f.eks kommer bank røverier osv... Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) vil sige jeg ligger på en 8 da jeg selvfølgelig mangler nogle kvaliteter Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 60 ord): i skal hyre mig fordi at jeg er den fødte politimand, jeg syntes selv at jeg hvad der skal til, og hvis i hyre mig for i en god og aktiv politimand, som kan sine ting, jeg vil være aktiv så meget som muligt og virkelig visse at jeg har styr på mine ting, og jeg stopper ikke før at mit arbejde er udført. derfor skal i hyre mig Acceptere du alle de krav Politi ledelsen stiller dig?: Ja det gør jeg Har du min 100.000 i banken? ja det har jeg
 9. Hvornår starter eventet idag?
 10. EMS Når de er bedst!