Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Daniel Kjær

Civilian
 • Content count

  103
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

18 Good

About Daniel Kjær

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 05/21/2001

Recent Profile Visitors

633 profile views
 1. Emil det ikke så meget støvet. Men mere hvad han skriver er irrelevant til opslaget og ment negativt
 2. Det må du selv om, men at du skriver noget irelavant til opslaget om at der er beskidt er der jo ingen der gider at høre på! Så stop det fordi du er bare irriterende!
 3. Russerne V2
 4. hvad snakker du om? Det du har skrevet giver ingen mening
 5. hvad har det med noget at gøre at der er støvet? Tror han er ret ligeglad med om du synes der er støvet
 6. Jeg villle ikke have noget problem med at køre det styk, men det ville gøre det lettere
 7. GoPro det har været efterspurgt i politi shoppen siden Lakeside... og synes selv at det ville være bedre at de kom i politishoppen så man ikke skulle ned til General store hver gang man lige har mistet det.
 8. Daniel Kjær 76561198042201136 15 år (Bliver 16 den 21-5, så om der kan gøres en undtagelse) 5 points Du går hen og slår ham ned, ja TheDjayce var provokerende men stadig du gav ham ikke muligheden for at smutte.
 9. hahaha
 10. hahahah
 11. tror vi bliver nødt til at binde ritsmar efter sidste gang
 12. Har været inde på serveren og det er et kæmpe + fra mig "Heksen" er væk, super arbejde +
 13. godt arbejde, synes farten på de biler der er blevet nævnt er meget fair og hvis heksen er væk er det et kæmpe + fra min side af