Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Daniel Kjær

Civilian
 • Content count

  115
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

21 Excellent

About Daniel Kjær

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 05/21/2001

Recent Profile Visitors

685 profile views
 1. Alt andet end den gamle harley
 2. Der har aldrig været usynlige belter, men politi belter som Asger siger. Men jeg synes også det kunne være fedt at få dem igen da Bergen tasken fylder meget da camera vinklen er blevet ændret siden Lakesiden
 3. Enig jeg har også kun mistet penge i politiet og føler det skal sættes op! Inde på serveren føler jeg en manglende respekt til politiet i form at mange taler respektløs tilbage og vælger at køre væk fra politiet da vi bare vil sige at de lige skal sætte farten lidt ned osv. Spørgsmålet er om den manglende respekt ligger i at politiet mangler udstyr eller om at civile er for langt foran i form af våben. På Lakeside følte jeg en større respekt til politiet, om det så var fordi jeg havde et stort våben eller om der var mange medlemmer i politiet ved jeg ikke. Men jeg synes det er synd at den respekt er væk fordi civile ved, at vi højst har en HKMP5 og at de måske har noget højere kaliber på sig og vælger ikke have at respekt af den grund. Jeg synes ikke at vi skal tilbage den gamle tid som på Lakeside hvor politiet havde HKMP5 og derop på sig. Men åbenbart ligger respekten i hvem der har de største våben.
 4. HAHAHAHAHAHHAHAH, hvorfor skød du ham ikke i hovedet HAHA
 5. Vil nu sige det er dig der failRP`er da du joiner et RP der allerede er i gang
 6. Emil det ikke så meget støvet. Men mere hvad han skriver er irrelevant til opslaget og ment negativt
 7. Det må du selv om, men at du skriver noget irelavant til opslaget om at der er beskidt er der jo ingen der gider at høre på! Så stop det fordi du er bare irriterende!
 8. Russerne V2
 9. hvad snakker du om? Det du har skrevet giver ingen mening
 10. hvad har det med noget at gøre at der er støvet? Tror han er ret ligeglad med om du synes der er støvet
 11. Jeg villle ikke have noget problem med at køre det styk, men det ville gøre det lettere
 12. GoPro det har været efterspurgt i politi shoppen siden Lakeside... og synes selv at det ville være bedre at de kom i politishoppen så man ikke skulle ned til General store hver gang man lige har mistet det.
 13. Daniel Kjær 76561198042201136 15 år (Bliver 16 den 21-5, så om der kan gøres en undtagelse) 5 points Du går hen og slår ham ned, ja TheDjayce var provokerende men stadig du gav ham ikke muligheden for at smutte.
 14. hahaha