Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

philipbomskov

Civilian
 • Content count

  101
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

22 Excellent

1 Follower

About philipbomskov

 • Rank
  Advanced Member
 1. Dit navn?: Philip Bomskov Navnet på spilleren du vil rapportere: Lasse mandsberg Hvad er grunden til at du rapportere spilleren?(RDM, VDM eller FailRP osv.): FailRP Hvad er der sket?: jeg skulle forhandle om at få 10 gidsler fri og mens vi havde forhandlinger robber han mig Bevis (Billede eller video): http://plays.tv/video/58fb99e5451f79b571/r-ver-forhandleren-uden-afbryde-forhandlingerne http://plays.tv/video/58fb995159f3695921/r-ver-forhandleren-uden-at-afbryde-forhandlinger
 2. der er nogen inkluderer mig selv der sikkert glemmer det når man først kører fra PD så ville man nok have nemmere ved at huske at købe et så vi kan få beviser på hvis der er nogen der vil have noget i retten
 3. hej alle. jeg syntes det okunne være fedt hvis man kunne få gopro i politi shoppen så vi ikke hver gang skal ned til general and fishing nede i byen vor vi kan risikere at blive robbet. det kunne også være fedt vis vi kunne få bacon eggs and coffe i politi shoppen hilsen philip Bomskov (politibetjent)
 4. det er et mega dejligt map elsker det
 5. RIP bastian men godt at du kan finde ud af at flyve mens du sover
 6. vi kommer til at savne dig @Jan Petersen
 7. det ser fedt ud @Charlie Einfeldt
 8. kommer nok og kigger @Charlie Einfeldt
 9. hej @Dennis Lamors jeg mente det faktisk bare i sjov
 10. hej @Charlie Einfeldt må man komme med en politibil
 11. når en EMS ikke har fläjet i lang tid http://plays.tv/video/5845c392f0165ce257/kan-ikke-finde-ud-af-at-flyve-mere
 12. wow GG RIP chopper - 2016
 13. wow godt gået