Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

philipbomskov

Civilian
 • Content count

  117
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

24 Excellent

1 Follower

About philipbomskov

 • Rank
  Advanced Member
 1. tror mange smutter fordi Slow har lavet sin egen server hvor de simpelthen har købt modpacken inde fra nopixel
 2. har var ikke den bedste motor cykel men den var nemmere en ducatti men det kunne være fedt at få dem begge ind og måske nogle andre motor cykler
 3. +1
 4. men hvis de kommer ind bør man bare gøre dem ulovlige så det ikke er lovligt at gå rundt med dem og at det er noget man skal købe et specielt og hemmeligt sted så det ikke bare er alle der køber det og går rundt med det
 5. Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn:philip Bomskov PlayerID: 76561198060580248 Alder?: 16 30/01 - 2001 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): har ikke fået nogle points
 6. +1 flink fyr
 7. på lakesiden var det mere eller mindre politiet der havde magten da de havde våben og biler som gjorde det lige op med de civiles ting
 8. når martin får besked på at byen skal evakueres: http://plays.tv/video/59050d0d81ecd08f6f/wow
 9. +1 god betjent og god kollega. kan sit politishit
 10. der er nogen inkluderer mig selv der sikkert glemmer det når man først kører fra PD så ville man nok have nemmere ved at huske at købe et så vi kan få beviser på hvis der er nogen der vil have noget i retten
 11. hej alle. jeg syntes det okunne være fedt hvis man kunne få gopro i politi shoppen så vi ikke hver gang skal ned til general and fishing nede i byen vor vi kan risikere at blive robbet. det kunne også være fedt vis vi kunne få bacon eggs and coffe i politi shoppen hilsen philip Bomskov (politibetjent)
 12. +1
 13. det er et mega dejligt map elsker det
 14. RIP bastian men godt at du kan finde ud af at flyve mens du sover
 15. goerge marshall

  hej @George Marshall ville lige sige at jeg kommer nok ned enten idag eller onsdag-torsdag da jeg ikke har meget tid i denne uge og næste uge da jeg skal på arbejde hilsen philip bomskov