Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Arthur Hilton

Politi
 • Content count

  32
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

45 Excellent

2 Followers

About Arthur Hilton

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

288 profile views
 1. Hej Lee Noel Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Arthur Hilton - Chefpolitinspektør
 2. Hej Victor Bundgaard Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Arthur Hilsen - Chefpolitiinspektør
 3. Hej Lasse Mandsberg Vi har i politiledelsen diskuteret din ansøgning, og må desværre informere dig om at du ikke er accepteret i denne omgang. Du er velkommen til at skrive en ny om 7 dage. (Din ansøning blev afvist pga. Du er falck) Hilsen Chefpolitiinspektør Arthur Hilton
 4. Drenge husk det er inden under "Ønsker og Ideér" så synes det er dårlig stil at begynde på den måde med det ligger 100-200 meter væk man er doven osv. Eftersom det kunne være en lækker feature at sætte ind så os som betjente kunne forlade PD fuldstændig klar til patrulje.
 5. +1 https://plays.tv/video/58c6d8035867352b8d/-rs-falck-lars-henriksen?from=search&search=lars årets falck
 6. Hahahahhahahahhaha det var tider!
 7. http://plays.tv/video/5867194a67566a8149/n-r-man-er-ligeglad-med-7-5-mil-