Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Zander Andersen

Civilian
 • Content count

  105
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Zander Andersen

 1. +1
 2. Spil på V3'er istedet for meget bedre
 3. ...

  http://plays.tv/video/58635f184406f2686e/kristopher-reder-dagen-
 4. HAHAAHH, Det vil jeg skam heller ikke
 5. Sygt... Det er sådan verden ændre sig mere og mere syg, det ender med at vi bare går og dræber....
 6. Tak K. Garder
 7. @Kim Garder Hvad tid er det, det starter?
 8. hvilken bil får man? @Kim Garder
 9. har en lambo til overs hvis der er nogle som mangler
 10. @Lucas Bender Dine biler hvis du ik har en hurtig bil kan du låne af mig hvis det er
 11. Men dog uden web cam
 12. Jeg kan godt streame hele eventet fra min side jeg skal være civil
 13. Mads, syntes du nitro er tilladt i gaderæs? haha
 14. Syntes det skal være i weekenden, hvad med nogle flere penge i puljen til de rige
 15. Arthur er bare langsom til at flyve.
 16. http://plays.tv/video/583b19402543587ee6/lul Max er bare en møg unge
 17. Jeg kommer med Oliver Larsen eller arthur
 18. Hej bøtker! Vi har ventet 10-12 dage nu på vores gang veste vi har været i support flere gange, de har lovet os at den kom næste restart.

  Hilsen U.S Army!