Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Zander Deleuran

Civilian
 • Content count

  134
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

25 Excellent

3 Followers

About Zander Deleuran

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 04/05/2001

Recent Profile Visitors

480 profile views
 1. Zander Deleuran* Det er det jeg hedder nu
 2. Fandt ud af det ^^
 3. Hvor kan man tilmelde sig !?
 4. Syntes der er efter hånden alt for meget politi....
 5. http://plays.tv/video/5949a427a77bb0066b/nice-d Når man finder en lækker pulle bil og lige får nogle gode ideer
 6. +1
 7. Dunk linkede denne til mig
 8. Hvad er dit RP navn: Zander Andersen PlayerID: 76561198189888166 Alder: 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor?): Ja det har jeg, jeg har lært af mine fejl. har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Periode? Ja, på Daniagaming v2, ca 1 år siden var min rank Assisting Paramedic. Hvorfor vil du gerne være en del af Falck styrken? (min. 100 ord): Jeg vil meget gerne være en del af Falck igen da jeg fandt meget sjovt i det. Jeg har været meget medic på den gamle og derfor vil jeg også gerne prøve og være det på den nye server. Jeg vil yde mit bedste forhold til RP, jeg er er en meget i mødekommende person syntes jeg selv og meget flink over for andre mennesker som bare vil arbejde og have det sjovt som medic ligesom jeg. Jeg vil være så meget som muligt aktiv som medic. Jeg har haft mange gode minder fra det gamle lakeside og det vil jeg helt klart prøve og ligge en masse tid i. - Zander Andersen Hvilke evner er vigtige som Falck medarbejder?: - Samme-arbejde - Hjerte massage. - God på farten - Have overblik over stresset situationer. - Holde hovedet koldt. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Mit RP ligger rimlig højt da jeg har 850+ timer ren RP, jeg vil sige mit lå på en 7-8 stykker. Jeg har også lavet mange godt RP tit inde på Lakeside Serveren. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 50 ord): I skal hyre mig da jeg er meget ihærdig efter dette job som E.M.S, jeg er meget aktiv jeg lytter meget til hvad folk siger til mig og følger reglerne inde for E.M.S 100 procent efter hvad ledelsen siger er REGLER. Jeg vil kunne lide mit job som E.M.S da jeg elsker og give en hjælpende hånd til forskellige mennesker med et smil på læben. Jeg vil altid være på og tage det meget seriøst i alle de dage som jeg er i E.M.S. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge inde på Dania-Gaming Lakeside: Har ikke spillet nogle endnu, da den ikke er oppe endnu.
 9. Hvad er status lige pt på lakeside? fordi jeg venter spændt som en på 5 årig. Kan i give noget info hvor langt i er eller en dato ?
 10. KONGE HÅBER IKKE MAN SER PÅ MANDEN SOM MAN GØR NU :C
 11. Med det samme penge system som alle kunne lide på det gamle lakeside Personligt har jeg savnet det gamle lakeside - Zander Andersen
 12. Min mening er hvis i kan finde de gamle filer frem kan alle få sine gamle items tilbage fra det gamle lakeside. Det vil være konge!
 13. +1
 14. Spil på V3'er istedet for meget bedre