Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Costas Keftedes

Support
 • Content count

  104
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

28 Excellent

2 Followers

About Costas Keftedes

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

304 profile views
 1. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 2. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 3. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 4. Undrer mig over at døren så overhovedet blev lukket ? Men i skal nok få koden til døren hvis i kommer forbi
 5. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 6. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 7. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 8. Er der så reklamer for Yldi ?
 9. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 10. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 11. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 12. Fed ide
 13. Kigger lidt på ovenstående. 1. Er klaret. Tak for det. 2. Skal nu være Lamo City i stedet for Los gråbølle. Hvis vi kunne tage helikoptere ud i Lamo, kunne vi klart reducere noget af helikopter trafikken over Union City. I virkeligheden var det måske smartere hvis vi kun kunne tage helikoptere ud i Lamo, og ikke i Union City (ved ikke hvor populær jeg bliver hos det øvrige Falck på denne 😉). 3. Er stadig ikke løst, men nok knap så relevant.
 14. En Vespa vil være fint
 15. Lyder dejligt - synes det bør være det vigtigste pt, så alle ikke forsvinder