Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Costas Keftedes

Support
 • Content count

  141
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Costas Keftedes

 1. Accept er trukket tilbage pga dine points.
 2. Stadig EMS ?
 3. God ferie så
 4. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 5. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 6. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 7. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 8. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 9. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 10. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 11. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 12. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 13. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 14. Ansøgning afvist da du ikke har svaret...
 15. Hej, Din ansøgning er accepteret. Du bedes finde en fra ledelsen til et interview på hospitalet i Lakeside Mvh Costas Keftedes Deputy Chief
 16. Hvorfor har du ikke brugt det rigtige template ?
 17. betyder det, at du har sagt op i Falck?
 18. En ting er ledelserne, noget andet er de menige medarbejdere. Forsætter deres ansættelse, eller skal folk genansøge ? Hvis det sidste er tilfældet, kan der blive travlt.
 19. Du har vist ikke helt overholdt det med at have spillet på serveren i mindst 4 dage. Ansøgning afvist. Du er velkommen til at sende en ny, når du har spillet på serveren i 4 dage. Mvh Costas Keftedes Viceregionschef
 20. Den glemte du vist at svare på
 21. Altis
 22. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en uddybende snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Viceregionschef
 23. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en uddybende snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Viceregionschef
 24. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 25. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef