Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Costas Keftedes

Civilian
 • Content count

  36
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Costas Keftedes

 1. Du nævner en mod der hedder ASDG_JR Unoffical Den kan jeg ikke finde, men den kan tilsynelande bare ignoreres
 2. Tror vi er rigtigt mange der glæder os... hvad med huse og campingvogne ? Og de ting man har liggende i dem ?
 3. Ja, den med kommunen havde jeg så ikke hørt før idag - men forklaring modtaget GMC kan lejes nu Men når man gør det bliver man lige smidt af Taskforce i et kort sekund.. Ikke noget problem, kun lidt irritererende
 4. EMS kan stadig ikke købe biler, men må leje dem (og dermed ikke sætte dem i garagen når/hvis vi logger uden - inden tsunami) Den nye EMS GMC Extended kan "købes" - men den dukker ikke op når man forsøger...
 5. Helt enig - og lækkert at se så mange ingame her til aften
 6. vej

  Den nye ambulance er stadig ikke tilgængelig. De gamle ambulancer kan stadig ikke købes, kun lejes.. Har admin/staff opgivet at få serveren til at køre ?
 7. Det blev sagt på det seneste møde 😜
 8. Jeg var på inde som EMS i en halv time i starten af eventet, men oplevede bare at eventet gjorde det umuligt at komme til at redde folk.
 9. og så er mit hus helt væk
 10. Kigger måske forbi med brandslukkeren
 11. Hver gang jeg kommer til det hus jeg har købt, er det til salg. Har købt det samme hus tre gange. De sidste to fik jeg det dog gratis ☺ Har dermed fået tre nye spawnpoints.
 12. Har også købt et hus - Efter at have set af dørene virkede... Det gør de så ikke mere Håber i finder en løsning