Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Costas Keftedes

Support
 • Content count

  104
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Costas Keftedes

 1. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 2. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 3. Afvist på grund af manglende svar - Du er velkommen til at skrive en anden ansøgning. Costas Keftedes Beredskabschef
 4. Undrer mig over at døren så overhovedet blev lukket ? Men i skal nok få koden til døren hvis i kommer forbi
 5. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 6. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 7. Ansøgning sat på hold grundet manglende svar - Du har 24 timer til at forsætte - ellers bliver ansøgningen afvist Costas Keftedes Beredskabschef
 8. Er der så reklamer for Yldi ?
 9. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 10. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 11. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 12. Fed ide
 13. Kigger lidt på ovenstående. 1. Er klaret. Tak for det. 2. Skal nu være Lamo City i stedet for Los gråbølle. Hvis vi kunne tage helikoptere ud i Lamo, kunne vi klart reducere noget af helikopter trafikken over Union City. I virkeligheden var det måske smartere hvis vi kun kunne tage helikoptere ud i Lamo, og ikke i Union City (ved ikke hvor populær jeg bliver hos det øvrige Falck på denne 😉). 3. Er stadig ikke løst, men nok knap så relevant.
 14. Er sikker på at jeg taler på de fleste falckansattes vegne, når jeg skriver denne lille ønskeseddel. 1) ATM i shoppen ved Metropolis Hospital (og de øvrige hospitaler med) 2) Helikopter shop ved hospitalet i Los Gråbølle - Der er kun en helikopter garage - og vi har jo generelt ikke mulighed for at købe helikoptere. 3) Vehicle Shop OG Helikopter Shop ved Kystvagtcenteret - Da vi ikke kan leje bil eller helikopter ved Kystvagten - er det meget begrænset hvor tit vi bruger kystvagten. Hvis der så skulle blive plads til en Helipad ved kystvagten også - ville det ikke gøre noget - Og ja, jeg ved godt der er ca 10 måneder til Jul - men ønskesedler kan man altid skrive
 15. En Vespa vil være fint
 16. Lyder dejligt - synes det bør være det vigtigste pt, så alle ikke forsvinder
 17. Hvorfor dukker det pludseligt op. Den sidste changelog er fra 27/4, så der er vel ikke ændret noget siden da ??? Tillægsspørgsmål: Hvorfor er man begyndt at miste sine ting, når man kommer ind ??? Har haft ting på mig, købt i metropolis, men har 4 gange i denne uge oplevet at være blevet wipet.
 18. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Benjamin Madsen, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 19. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Benjamin Madsen, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 20. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Benjamin Madsen, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 21. Dit player id skal være dit steamid, dvs 17 cifre, der starter med 765
 22. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Benjamin Madsen, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 23. Du har også en politiansøgning inde - hvilken af de to er gældende ?
 24. Du har vist fået svar på en af de øvrige ansøgninger
 25. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Bastian Joel, Sako Musuki, Benjamin Madsen, Karl Olesen eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef