Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Costas Keftedes

Civilian
 • Content count

  60
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Costas Keftedes

 1. Hvad hedder du - Eden Hazard eller Bubber PEtersen ?
 2. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 3. Denne er vist erstattet af din anden ansøgning
 4. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 5. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 6. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 7. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 8. Du kan selv rette dit navn på Forum. Gør lige det - så kigger vi på din ansøgning
 9. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 10. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 11. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 12. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 13. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 14. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 15. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 16. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 17. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 18. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 19. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 20. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 21. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 22. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 23. Tak for din ansøgning. Vi vil gerne have en snak med dig. Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, eller undertegnede for et interview på Hospitalet i Union City Costas Keftedes Beredskabschef
 24. Du nævner en mod der hedder ASDG_JR Unoffical Den kan jeg ikke finde, men den kan tilsynelande bare ignoreres
 25. Tror vi er rigtigt mange der glæder os... hvad med huse og campingvogne ? Og de ting man har liggende i dem ?