Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jason Bourhne

Civilian
 • Content count

  54
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

7 Neutral

2 Followers

About Jason Bourhne

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

841 profile views
 1. Er ikke 16, men 14
 2. Hvad er dit RP navn: (Jason Bourhne) PlayerID (Steam Community ID): (76561198282272307) Alder? (Under 16år vil der være en prøveperiode på 14dage): (16) Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): (Nej)
 3. Må sq indrømme jeg fældede en tåre ahah! Det viser bare hvor gode minder vi har haft, og forhåbentligt os får i Metro! Tak for videoen HAha
 4. Respekt Jan
 5. +1
 6. Hvad er dit RP navn: Jason Bourhne PlayerID: 76561198282272307 Alder? (min. 16 år gammel): 05/11/00 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Mine points er løbet ud nu. har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Har været betjent på 2 Altis server (Officer), Har også været på Dania V.2 (Cadet), Og Medic på Dania V.2 (Senior Paramedic), Og Vikingerne (Politiassistent). Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Jeg vil gerne være en del af Metropolis politi styrke, fordi at jeg kender meget til politiet og jeg altid har fundet det meget sjovt at spille som politi på forskellige servere. Jeg elsker sammenholdet i politiet og jeg vil med glæde være en del af det sammenhold. Jeg har altid også som lille dreng, interreseret mig for politiet, så for mig at komme ind i politiet, ville være en lille drengedrøm komme lidt i opfyldelse. Jeg vil gerne prøve noget nyt, se tingene fra et nyt perspektiv og byde ind med noget til et sammenhold der gør lovlige ting og ikke et ulovligt gang. Jeg brænder for at hjælpe andre mennesker med alt fra gidseltagning til fartsynder. Jeg vil generelt bare være med til at gøre Metropolis og Politistyrken et bedre sted, som jeg vil gøre mit bedste for at gøre. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) At holde hovedet koldt At kunne RP At kunne bruge en radio At kunne håndtere stresset situationer At have overblik At have Tålmodighed At kunne snakke med andre end ens venner At kunne være retfærdig At kunne være ansvarlig Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) - Jeg vil sige mit RP Niveu er meget højt da jeg stort set kun spiller RP og bruger meget tid på at læse regler for at være sikker på jeg ikke laver Fail RP. Jeg synes det er mega nederen når folk ikke kan finde ud af RP og jeg plejer altid at være meget efter mine venner når de laver Fail RP. Så alt i alt synes jeg selv jeg er en god RP spiller og jeg er God til RP. Lige siden jeg begyndte at spille RP har jeg været meget opmærksom på RP for ikke at lave fail RP. Jeg er en god RP spiller, og jeg ved det kommer til gavn hvis jeg kommer i politi afdelingen. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): I skal hyre mig fordi jeg kan bidrage med meget, jeg er en meget glad person og jeg kan mit RP, og mit politiarbejde. Jeg har mage timer i RP og jeg ved hvordan det foregår. Jeg har også mange timer som politi (150 timer) og jeg har helt klart styr på mit arbejde. Hvis i siger jeg skal rette op på noget kan i bande på jeg gør det. Jeg klarer alle mine sager så godt som muligt og på det højeste niveu jeg kan. Jeg føler mig hjemme i politiet og kan ikke se mig selv andre steder på Metropolis end i politistyrken. Jeg er god til at køre i bil og det kommer ikke kun mig til gavn i politistyrken, jeg kan flyve og er rigtig god til det. Generelt vil jeg gøre alt for at gøre Metropolis et bedre sted, på det højeste Niveu jeg kan, og bidrage med alt jeg kan alle de gange jeg er på arbejde. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? 40-80 timer
 7. OMG Det er mig
 8. Kender det godt hahah