Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  120
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

34 Excellent

1 Follower

About Max Danielsen

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 05/11/2001

Recent Profile Visitors

160 profile views
 1. *OPDATERES* 3 delt race: Kør, sejl, flyv Jetski race ned igennem kløften ved Andeby Ildkamp alle mod alle i et bestemt område f. eks Metropolis, Andeby eller i skoven 1v1 og 5v5 skudkamp lige som på Lakeside
 2. Har masser
 3. Hold, hold, hold troede lige jeg skulle være den eneste med en Bugatti
 4. Piloter bliver stadig smidt ud i vandet. -Max Danielsen
 5. vej

  100% enig med Holy Kramer. Man skal også huske alle de fede ting som der er på v3 og ikke kun de dårlige.
 6. Det skal du jo sige ;D
 7. Når hospitalet ikke lige gider at stå op mere http://plays.tv/video/585c4d9a463265d468/rip-hospital http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547502/0117D4B653A5C8DA90547DDCFCB6AC38699A7FAB/ http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547123/B8F7669D176CABEFFDFB6E8C248B4661B7627FB9/
 8. Når Bubbi lige skal spille smart men ikke kan finde ud af at flyve. http://plays.tv/video/585c2f4676e32a91a2/bubbis-flyveegenskaber-0-
 9. Kun pga. jeg inde!!!!! KAPPA
 10. Det nemt nok ;D
 11. http://plays.tv/video/5845c3512c36ce7bb8/flyveende-motorcykel-smadre-orca Bedre vinkel
 12. Det der når der kommer en motorcykel http://plays.tv/video/5845be4a68606c5469/wow