Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  160
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

50 Excellent

2 Followers

About Max Danielsen

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 05/11/2001

Recent Profile Visitors

247 profile views
 1. +1
 2. Hey! Lige pt. er det rigtig svært for os i politiet at nå ud til tankstationerne inden røveren er væk. Derfor kunne vi godt ønske os at tiden på røveriet bliver sat op. -Max Danielsen
 3. +1
 4. +1
 5. Er du lige blevet 2 år ældre siden du skrev din medic ansøgning for 9 dage siden?
 6. +1
 7. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Max Danielsen PlayerID: 76561198139304765 Alder? (min. 16 år gammel): 15 snart 16, 11/05/01 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Aldrig
 8. http://plays.tv/video/58e28a2726705f8160/rip-medic?from=user Credit til @Lars Henriksen for video
 9. Det var pisse hyggeligt
 10. *OPDATERES* 3 delt race: Kør, sejl, flyv Jetski race ned igennem kløften ved Andeby Ildkamp alle mod alle i et bestemt område f. eks Metropolis, Andeby eller i skoven 1v1 og 5v5 skudkamp lige som på Lakeside
 11. Har masser
 12. Hold, hold, hold troede lige jeg skulle være den eneste med en Bugatti
 13. Piloter bliver stadig smidt ud i vandet. -Max Danielsen