Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  221
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Community Reputation

97 Excellent

3 Followers

About Max Danielsen

Recent Profile Visitors

485 profile views
 1. Det heller ikke fordi problemet med at fange dem er særlig stort når vi er flere end 8 + Vi altid har en ekstra chance ved gold dealeren, men det er mere generelt at jeg synes banken er dårlig indrettet og ser generelt ikke særlig godt ud heller. Jeg ved jeg ikke er den eneste med denne holdning. Det er selvfølgelig også helt fair at noglen har en anden holdning, men det er i hvertfald min holdning at vi godt kunne bruge en ny bank.
 2. Ligner heller ikke "The federal reserve", men lad den ligge.
 3. Udover at man kan hoppe i vandet, synes jeg heller ikke at "Banken" Ligner en rigtig bank særlig meget.
 4. Stadig svært at fange dem. Og når man kun er 8 betjente er det ikke nemt
 5. + 1
 6. + 1
 7. Kæmpe + 1!
 8. + 1
 9. + 1
 10. +1
 11. https://gyazo.com/9124081a21b23e1f5211928abac07b9c
 12. + 1
 13. +1
 14. Enig. Synes også selv at folk skal beholde deres ranks. Ikke kun fordi jeg selv er "højt" rangeret, men også fordi det et nemmere at finde ud af hvem der har ansvaret og styringen. Kan selv huske da vi skiftede til metropolis at politiet havde en dårlig periode i starten, og det kan blandt andet skyldes at der manglede højere rangeret.
 15. + 1