Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  53
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Community Reputation

17 Good

About Max Danielsen

 • Rank
  Member
 • Birthday 05/11/2001

Recent Profile Visitors

109 profile views
 1. Okay, det går nok. Men den ser fanme fed ud!
 2. Nice! Er der en grund til den ikke er kommet ind i nu?
 3. 100% enig med Holy Kramer. Man skal også huske alle de fede ting som der er på v3 og ikke kun de dårlige.
 4. Det skal du jo sige ;D
 5. Når hospitalet ikke lige gider at stå op mere http://plays.tv/video/585c4d9a463265d468/rip-hospital http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547502/0117D4B653A5C8DA90547DDCFCB6AC38699A7FAB/ http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547123/B8F7669D176CABEFFDFB6E8C248B4661B7627FB9/
 6. Når Bubbi lige skal spille smart men ikke kan finde ud af at flyve. http://plays.tv/video/585c2f4676e32a91a2/bubbis-flyveegenskaber-0-
 7. Kun pga. jeg inde!!!!! KAPPA
 8. Det nemt nok ;D
 9. http://plays.tv/video/5845c3512c36ce7bb8/flyveende-motorcykel-smadre-orca Bedre vinkel
 10. Det der når der kommer en motorcykel http://plays.tv/video/5845be4a68606c5469/wow