Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  110
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Everything posted by Max Danielsen

 1. Har masser
 2. Hold, hold, hold troede lige jeg skulle være den eneste med en Bugatti
 3. Piloter bliver stadig smidt ud i vandet. -Max Danielsen
 4. vej

  100% enig med Holy Kramer. Man skal også huske alle de fede ting som der er på v3 og ikke kun de dårlige.
 5. Når Bubbi lige skal spille smart men ikke kan finde ud af at flyve. http://plays.tv/video/585c2f4676e32a91a2/bubbis-flyveegenskaber-0-
 6. Når hospitalet ikke lige gider at stå op mere http://plays.tv/video/585c4d9a463265d468/rip-hospital http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547502/0117D4B653A5C8DA90547DDCFCB6AC38699A7FAB/ http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547123/B8F7669D176CABEFFDFB6E8C248B4661B7627FB9/
 7. Det skal du jo sige ;D
 8. Kun pga. jeg inde!!!!! KAPPA
 9. Det nemt nok ;D
 10. Det der når der kommer en motorcykel http://plays.tv/video/5845be4a68606c5469/wow
 11. http://plays.tv/video/5845c3512c36ce7bb8/flyveende-motorcykel-smadre-orca Bedre vinkel