Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Max Danielsen

Civilian
 • Content count

  161
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by Max Danielsen

 1. + 1
 2. +1
 3. Hey! Lige pt. er det rigtig svært for os i politiet at nå ud til tankstationerne inden røveren er væk. Derfor kunne vi godt ønske os at tiden på røveriet bliver sat op. -Max Danielsen
 4. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Max Danielsen PlayerID: 76561198139304765 Alder? (min. 16 år gammel): 15 snart 16, 11/05/01 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Aldrig
 5. +1
 6. +1
 7. Er du lige blevet 2 år ældre siden du skrev din medic ansøgning for 9 dage siden?
 8. +1
 9. http://plays.tv/video/58e28a2726705f8160/rip-medic?from=user Credit til @Lars Henriksen for video
 10. Det var pisse hyggeligt
 11. *OPDATERES* 3 delt race: Kør, sejl, flyv Jetski race ned igennem kløften ved Andeby Ildkamp alle mod alle i et bestemt område f. eks Metropolis, Andeby eller i skoven 1v1 og 5v5 skudkamp lige som på Lakeside
 12. Har masser
 13. Hold, hold, hold troede lige jeg skulle være den eneste med en Bugatti
 14. Piloter bliver stadig smidt ud i vandet. -Max Danielsen
 15. vej

  100% enig med Holy Kramer. Man skal også huske alle de fede ting som der er på v3 og ikke kun de dårlige.
 16. Når Bubbi lige skal spille smart men ikke kan finde ud af at flyve. http://plays.tv/video/585c2f4676e32a91a2/bubbis-flyveegenskaber-0-
 17. Når hospitalet ikke lige gider at stå op mere http://plays.tv/video/585c4d9a463265d468/rip-hospital http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547502/0117D4B653A5C8DA90547DDCFCB6AC38699A7FAB/ http://images.akamai.steamusercontent.com/ugc/199680509008547123/B8F7669D176CABEFFDFB6E8C248B4661B7627FB9/
 18. Det skal du jo sige ;D
 19. Kun pga. jeg inde!!!!! KAPPA
 20. Det nemt nok ;D
 21. Det der når der kommer en motorcykel http://plays.tv/video/5845be4a68606c5469/wow
 22. http://plays.tv/video/5845c3512c36ce7bb8/flyveende-motorcykel-smadre-orca Bedre vinkel