Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Luigi Ferrari

Civilian
 • Content count

  41
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutral

About Luigi Ferrari

 • Rank
  Member
 1. Er squ altid klar på rocket league
 2. Han er genial!
 3. Nårrrr nej nej. Følte bare at folk ikke er i jule stemning, så jeg fyrer bare rundt i lakeside med julemusik.
 4. Nogen der bare har et helt fantastisk soundboard hvor de bare tænker "den er gur"?
 5. Fik det fikset, men nu har jeg fået det igen, men det sker bæster kun en gang hver anden dag så det fint nok
 6. Jep det virker nu.........
 7. Ved om det er det rette sted at poste det men, Af en eller anden grund er jeg nød til at fjerne mig dania mod, og så downloade det igen for at kunne bruge tablet ingame, kan man gøre noget ved dette problem?
 8. Ok tak for hjælpen
 9. Nååå nej nej det er bare mine specs
 10. Eller vent her vist fundet den her http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04376029
 11. Det kan jeg squ ikke lige huske og skal i sommerhus imorgen til søndag så kan heller ikke lige finde det lige nu, men skriver når jeg ved det
 12. Kan du anbefale noget godt?
 13. Hvad kan man gøre ved det?
 14. Jeg har 8 GB ram
 15. Det sker flere gange hver dag :C