Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Luigi Ferrari

Civilian
 • Content count

  41
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Luigi Ferrari

 1. Er squ altid klar på rocket league
 2. Han er genial!
 3. Nogen der bare har et helt fantastisk soundboard hvor de bare tænker "den er gur"?
 4. Nårrrr nej nej. Følte bare at folk ikke er i jule stemning, så jeg fyrer bare rundt i lakeside med julemusik.
 5. Nogen der ved hvad jeg skal gøre? https://gyazo.com/1a069740e31a190a63181b8e368e2b92
 6. Fik det fikset, men nu har jeg fået det igen, men det sker bæster kun en gang hver anden dag så det fint nok
 7. Ved om det er det rette sted at poste det men, Af en eller anden grund er jeg nød til at fjerne mig dania mod, og så downloade det igen for at kunne bruge tablet ingame, kan man gøre noget ved dette problem?
 8. Jep det virker nu.........
 9. Jeg skulle ud og skaffe noget turtle meat, men ja så sker dette. http://plays.tv/video/581f77ac795d8fe733/i-believe-i-can-d
 10. Ok tak for hjælpen
 11. Nååå nej nej det er bare mine specs
 12. Eller vent her vist fundet den her http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04376029
 13. Det kan jeg squ ikke lige huske og skal i sommerhus imorgen til søndag så kan heller ikke lige finde det lige nu, men skriver når jeg ved det
 14. Kan du anbefale noget godt?
 15. Hvad kan man gøre ved det?
 16. Jeg har 8 GB ram
 17. Det sker flere gange hver dag :C
 18. Tjekker lige når jeg er hjemme
 19. Tjooo det kan man da godt sige