Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Kim kyde.

Civilian
 • Content count

  125
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

27 Excellent

About Kim kyde.

 • Rank
  Advanced Member
 • Birthday 03/03/2002
 1. Jeg tænker at vi kunne lave noget truck race! Vi kunne få spawnet nogle zamak ind og så kunne vi lave nogle ræs i dem. Det vil være sjovt! Så kørte han fx over hele mappet. Hvm kyde.
 2. LOL
 3. Det var så fedt!
 4. Sygt setup!
 5. Vi skulle til at røve banken... Men vil ville gerne synge en lille lykke sang, og den virkede sku Btw bussen var fuld!
 6. Hahahha at i ikke døde good job! ;D
 7. Det var så sjovt!
 8. Her et et par nye billeder
 9. Hehe Nice!
 10. Hahahaha! Dør af grin!
 11. Hahaha!
 12. Ugens billerder!
 13. Det er bare for sjovt se han reaktion til sidst! http://plays.tv/video/574703fb765ed26364/hahahahahha
 14. hahaha jeg vinder Kappa