Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Mads "3LAU" Godiksen

Civilian
 • Content count

  21
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

15 Good

About Mads "3LAU" Godiksen

 • Rank
  Member
 • Birthday 11/25/1994
 1. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Mads Godiksen PlayerID: 76561197960287936 Alder? (min. 16 år gammel): 22 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej
 2. Zander, jeg vil sige det var blot et eksempel det med pengepuljerne. Admins, mm. skal også være indforstået med det, da der jo er mulighed for at mange penge, kan blive lukket ud blandt borgerne, så hvad puljerne skal være, og om der overhovedet skal være nogle, vil jeg jo mene skal være op til dem der vil være med til at lave eventet. Ang. Nitro i forhold til bilræs, er det igen en del af de regler der skal sættes, men tænker da der ikke skal være begrænsninger, da det både kan være en god og dårlig ting at bruge, i forhold til risiko for sammenstød.
 3. Hej Dania, og alle borgere. Jeg har tænkt på forskellige events til os. Jeg har blandt andet tænk på et event, hvor man kan sætte gangs op mod politiet, hvor begge hold indgår i en sum af mellem 50.000 til 300.000. Dvs. Begge hold betaler et sted mellem 25.000 og 150.000 i en pulje, hvor man mødes op ved rebel, og det antal der er med i det gang/civile der gerne vil udfordre politiet, stillet politiet også op med. Et eksempel: Lakeside Mafia møder op 8 mand, de vil gerne udfordre politiet, og er villige til at satse 150.000. Derved møder politiet også op 8 mand, og indgår en aftale, om at de også satser 150.000. Der er derved 300.000 i en pulje, og alle folk får stillet samme våben til rådighed. Det går herved så ud på at være sidste mand/hold tilbage, og vinderholdet går så med puljen. Her skal det så være sådan, at alle folk er indforstået med at man aflevere ALLE våben og mags tilbage efterfølgende. En anden idé, har været noget gaderæs, fra grænsen til lufthavnen, eller længere distancer. Her er det dog vigtigt, at man enten har forstået regler klart, ang. ens køretøj og om der er mulighed for eventuelt erstatning for bilerne, eller hvilke regler der bliver forklaret inden. Her kan man eventuelt få skudt nogle fede billeder fra luften i en chopper, og sætte nogle væddemål op.
 4. Her er lidt billeder af begge alle 3 udspring, samt lidt videoer. Videoer skulle gerne være tilgængeligt via følgende links: http://plays.tv/video/584b214ab422ec85e3/f-rste-faldsk-rmsudspring-p-dania http://plays.tv/video/584b2391360e50bcc8/faldsk-rmsudspring-nummer-2-p-dania Billeder skulle gerne alle være tilgængeligt via følgende link: http://imgur.com/a/Wz9VQ