Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Karl Olesen

Civilian
 • Content count

  214
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

36 Excellent

2 Followers

About Karl Olesen

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

426 profile views
 1. Endelig! <3 Har savnet et event med S.E.R.T våben.
 2. GODKENDT!
 3. GODKENDT!
 4. GODKENDT!
 5. GODKENDT!
 6. GODKENDT!
 7. GODKENDT!
 8. GODKENDT!
 9. EMS

  GODKENDT!
 10. GODKENDT!
 11. GODKENDT!
 12. Hvad er jeres bande navn?: Special Forces. Hvem er jeres bande leder? Karl Olesen Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo): Kommer senere Hvad er jeres bande's formål? (min. 50 ord) I må gerne skrive mere end 50 ord det giver større chance : Vores formål er at træde til handling, når/hvis politiet ikke har mulighed. Vi har alle sammen en baggrund inde for militæret og ønsker at starte vores engen lille hær. Vores deling kan træde til både i højder, i vand, på jorden og i luften. Der kommer til at forgå en masse træning med diverse områder, og vi håber at vi måske kan hjælpe SERT/FBI med nogle af deres træninger, hvis der forkommer nogle aftaler på det område. Ellers bare gå/køre/flyve rundt som en enhed og have en masse sjov sammen. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Ja
 13. +1
 14. Synes det er en dårlig ide at lave det om. Det har hele tiden været sådan, og folk klager ikke så ofte over det, og de klager man får, er stort set fra de samme personer.
 15. For hvad? Hvor mange points? Hvor lang tid?