Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jack Limon

Civilian
 • Content count

  20
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Jack Limon

 • Rank
  Member
 1. +1
 2. EMS

  +1
 3. Hvad er dit RP navn: Jack Limon PlayerID (Steam Community ID): 76561198025156306 Alder? (Under 16år vil der være en prøveperiode på 14dage): 14 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Ja sagde ''jaja'' til sako også fik jeg 2 dages ban for lang tidsiden. men ellers ikke da jeg er en god dreng:)
 4. Kom tilbage til lakeside og lav det sammen ''økonomi system'' igen:)
 5. Hvad er jeres bande navn?: De farlige drenge fra randers Hvem er jeres bande leder?Jack Limon Og Brian nørskov Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) http://i.imgur.com/Az185Hn.png Hvad er jeres bande's formål? (min. 150 ord): Vi er en bande der køre på scootere eller mega randers agtige biler vi er en bande som ikke nødvendigvis skal frygtes men respektere og når det er sagt betyder det ikke at folk skal komme op og spille smarte for så chopper vi dem. Vi ville helst holde os neutrale med mange af de gangs der er, men kommer der en af vores venner som er blevet troede af en bande gør vi så den bande aldrig nogensinde kommer til at true vores ven igen eller i værste tilfælde blacklist. Og i forhold til allys så er vi ikke så meget for det, men det betyder dog ikke at vi kan indføre en alliance, men vi gider ikke hvis det er en bande som næsten ingen kan li' for vi gider ikke ud i problemer med alle andre bare for at få en alliance Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: YEs
 6. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Jack Limon PlayerID:76561198025156306 Alder? (min. 16 år gammel): 14 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej
 7. Hvad er dit RP navn: Jack Limon PlayerID: 76561198025156306 Alder?: 14 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): ja på lakeside sagde jaja til sako også fik jeg 2 dages ban