Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jan Petersen

Civilian
 • Content count

  90
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

24 Excellent

1 Follower

About Jan Petersen

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

267 profile views
 1. Tak for det Philip og Jason
 2. Tak skal du have Emil
 3. Dagen er kommet hvor jeg vil sige tak for en fantastisk tid!!! Jeg har nemlig besluttet at stoppe i staff, grundet mangel på tid. Jeg takker for en sjov tid hvor der har været grint en masse og ikke mindst gamet en masse!!! Jeg vil dog stadig være på ts i ny og næ, dog meget mindre end jeg har været hidtil. Tak for den kæmpe og dejlige ære, det har været og være med i staff!!! Nu starter en anderledes hverdag så, hvor der bliver knapt så meget gaming og lidt mere fokus på arbejde osv. Af hjertet TAK!!!
 4. Du kommer bare
 5. Dette er for at høre hvad folk synes om ideen Som de fleste måske har lagt mærke til har vi gang i andet end ArmA 3 RP. F. eks. Rust, ARK, Battlefield 1 osv. Jeg vil derfor høre folks mening omkring nogle turneringer i Rocket League, CSGO og andre spil ligende, om det var noget der havde interesse hos folk? Ikke fordi at det skal være de helt store præmier, men mere for hyggen. Hvis der er stemning for det, vil jeg bringe det op på staff møde på onsdag Fortsat god Dag derude!
 6. Jeg vil som noget nyt begynde at afholde nogle små mini events. Der er ikke nogen faste datoer eller tidspunkter, men det vil blive annonceret ingame hvornår det sker. Det eventet går ud på er at der blive skrevet ingame, så det kommer op på folks skærm at dette mini event er igang. Eventet vil blive kaldt for Money delivery, og det går ud på at jeg vil køre rundt i en armed bil. Det kan være alle mulige steder på mappet. Men det er så meningen at i skal stoppe mig i bilen, enten ved at få mig til at køre galt, eller vente til jeg holder får rødt. Så længe jeg ikke føler at jeg bliver forfulgt eller ligne så vil jeg følge færdselsloven. Der vil ikke være andet politi som backup. Får man mig i live, så kan man få alt mellem 50.000-250.000 for det. Det vil sige at holder jeg får rødt og man kan få et gun point på mig, og true mig med at gå ud af bilen, vil jeg højst sandsynligt overgive mig, så det er kun hvis jeg fornemmer det sker og kan kæmpe tilbage at jeg vil prøve at få enten anholdt folk eller skudt. Håber i synes det er en fed ting, og at i vil holde øjene åben efter denne bil. Nedenunder er et billede af den bil. (Husk at den bil også bliver brugt af SERT, så hvis i ser bilen betyder det ikke at det er pågrund af dette mini event! Så vær sikker på at det er blevet meldt at jeg kører rundt i bilen) Det er ikke tilladt at røve mig for pistolen eller stjæle køretøjet under dette event!!! Bilen og mit udsende er som følger:
 7. Haha, nice nok Det var sgu sjovt at se de kampe politiet og de civile havde
 8. Her kommer der lidt billeder fra eventet den 10-09
 9. Der vil være event i aften klokken 20:00 på serveren!!! Eventet kommer til at foregå sådan, at civile tilmelder sig ved Dennis Lamors på ts. Man kan gøre det sammen med sit gang eller med en gruppe man laver. Os Admins vil tp alle dem der deltager et sted hen. Grupperne skifter så til at være i gang. Når det bliver din gruppes tur vil i blive tp´et ned foran banken. Efter det så har politiet og de civile 5 min til at positionere sig. Der vil derefter blive skrevet at Kampen starter, og så skal de civile rykke ind i banken, og komme ned til vaulten, hvor en vigtigt person står, så snart man har nået ham, så skal han bindes og eskorteres ud fra banken, så snart man rammer fast landet så har man færdiggjort. Hvis i gennemfører vil jeres tid på hvor lang tid det tog blive noteret. Den gruppe som klarer det hurtigst vinder eventet og gruppelederen vil få overført præmien på sin konto. Så snart der bliver skrevet at eventet starter, så er det shot on sight mellem politiet og den aktive gruppe. Civile må maks være 8 personer i en gruppe men de må gerne være mindre. Politiet må maks være 8 personer. Civile vil få udleveret armor lvl 1 veste og HK416+5 mags, alle våbene skal returneres til enten Dennis Lamors, John Faxe, Frederik Mandrup, Sean Sterling eller Jan Petersen. Bliver man taget i at beholde våbene, eller prøver at beholde våbenet ville det resultere i et fuldstændigt wipe af personen som gør dette. Politiet vil få udleveret det samme som de civile, og de må IKKE bruge flashbangs og tåregas. Der må ikke gøres brug af snipere, der ligger oppe i skovene!!! Alle andre civile som ikke er med i den aktive gruppe og som ikke deltager i eventet skal holde sig væk fra Banken. Personen der står ved Bank Boksen vil blive iklædt et jakkesæt. Dør denne person under aktionen vil gevinsten gå tabt, så husk at holde ham i live!!! 1. Præmie (Den Hurtigste gruppe): 4 Millioner. 2. Præmie: 2 Millioner. 3. Præmie: 1 Million. Og det var i aften 20:00!!! Håber vi ses