Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Steve Larsen

Support
 • Content count

  65
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

49 Excellent

4 Followers

About Steve Larsen

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

604 profile views
 1. Hej Kristoffer Søvndahl Vi har i politiledelsen diskuteret din ansøgning, og må desværre informere dig om at du ikke er accepteret i denne omgang. Din ansøning blev afvist pga. Du har fået points Hilsen Steve Larsen
 2. Hej Eni Hansen Vi har i politiledelsen diskuteret din ansøgning, og må desværre informere dig om at du ikke er accepteret i denne omgang. Du er velkommen til at skrive en ny ansøgning om 7 dage. Din ansøning blev afvist pga. du er ansat som medic Hilsen Steve Larsen
 3. Hej Jeremy Lamors Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 4. Der er møde søndag 18-06/2017 kl 20:00 hvor vi håber at se jer alle! Hilsen Politi Ledelsen
 5. Hej Oliver Queen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 6. Hej Busji Pedersen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 7. Hej Otto Fulgsbjerg Vi har i politiledelsen diskuteret din ansøgning, og må desværre informere dig om at du ikke er accepteret i denne omgang. Du er velkommen til at skrive en ny ansøgning om 7 dage. Din ansøning blev afvist pga. provokerende attitude Hilsen Steve Larsen
 8. Hej Svend Petersen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 9. Hej folkens. - Vil der være interviews alle dage, på nær om søndagen hvor vi har politimøde. - Læg mærke til at alle interviews vil foregå in-game, venligst ikke kontakt os på TS angående det, da vi helst ser det hele sker inde på serveren. Mvh Politiledelsen
 10. Hej Knud Jensen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 11. Hej Ole Penny Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 12. Hej Daniel Kjær Vi har i politiledelsen diskuteret din ansøgning, og må desværre informere dig om at du ikke er accepteret i denne omgang. Du er velkommen til at skrive en ny ansøgning om 7 dage. Din ansøning blev afvist pga. du ikke selv vil Hilsen Steve Larsen
 13. Hej Lars Henriksen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 14. Hej Anders Mærsk Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen
 15. Hej Ethan Stubbe Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Lakeside PD. Kom ind på serveren og ned til PD så tager vi et interview. Hilsen Steve Larsen