Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Steve Larsen

Support
 • Content count

  37
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Steve Larsen

 1. Du har campingvogne der kun koster 20-40k
 2. @Kim Garder Det ville være lækkert hvis man snart kunne få lov til at se det doc der? Så vi kan få nogle retssager igang ingame??? //Steve Larsen
 3. Okay hvis jeg stadig var i pulle så skulle jeg nok have lagt et godt ord ind for dig 😉 Men kan jo være at der er andre der vil det? @Jeremy Lamors @Dennis Lamors
 4. Hvad så med din mafia????
 5. I kan nu alle sammen købe jeres lejligheder og huse, de bliver gemt i databasen! God jagt på det rette hus
 6. 1:40 er sku da Metro Hahahahahaha
 7. vej

  Bøtker! 100% fedt i lytter på spillere også osv! Jeg vil ihvertfald gør alt hvad jeg kan for at vi kan få det her op og stå igen, fordi nå alt kommer til alt så kan i jo godt jeres shit, og det ved vi alle sammen godt ellers ville i jo ikke være her den dag i dag