Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jan Aksenov

Civilian
 • Content count

  26
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

15 Good

2 Followers

About Jan Aksenov

 • Rank
  Member
 • Birthday 02/20/2002

Recent Profile Visitors

184 profile views
 1. Да
 2. Hvad hedder din virksomhed: Den Russiske Skole Hvad tilbyder din virksomhed: Undervisning i Russisk, alt fra bandeord, til faktisk godt grammatik. Hvad gør din virksomhed forskellige fra andre?: Man kan få undervisning i Russisk Hvorfor tror du folk vil bruge din og ikke andre virksomheder: Jeg er den eneste der underviser i Russisk. Hvor mange ansætter er der ved opstart af virksomhed: 1, kender ikke så mange der kan finde ud af Russisk grammatik. Hvor mange ansatte kan virksomheden rumme?: Så mange der kan Russisk Hvilke krav har i for ansatte: Kan Russisk grammatik. Har din virksomhed en arbejdsplan/Mål?: At alle skal lære Stalins mægtige sprog. Har du ellers andet at tilføje af vigtig information omkring din virksomhed? COMMUNISM WILL PREVAIL Har i læst virksomheds regler? Ja
 3. http://plays.tv/video/5910cb18f1b383b42a/bankr-veri-to-the-maximum
 4. 10/10 Musik brugt