Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Klaus Kristensen

Civilian
 • Content count

  24
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About Klaus Kristensen

 • Rank
  Member
 1. Vil stadig bruge den
 2. Kan i lukke denne her
 3. Ved godt jeg har lavet en politi ansøgning men det er fordi nu har i lavet skabelonen om det er derfor Håber det er okay
 4. Hvad er dit RP navn: Klaus Kristensen PlayerID (Steam Community ID): 76561198099964379 Alder? (Under 16år vil der være en prøveperiode på 14dage): Jeg er 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope
 5. Bruger ikke denne her Undskyld
 6. Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Klaus Kristensen PlayerID: 76561198099964379 Alder?: 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope
 7. Før du kan søge ind i politiet, skal du have været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage og have 10k ingame! Hvad er dit RP navn: Klaus Kristensen PlayerID (Steam Community ID): 76561198099964379 Alder? (min. 16 år gammel): 15 Men er meget moden af min alder Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nope
 8. YEEEEEESSS!!!!!!!!!
 9. Mit navn er stadig Klaus, og jeg har stadig en sød hund
 10. Mit navn er klaus. Jeg har en lille sød hund
 11. hahahhahahahahha
 12. Ved ikke om det skal være her men prøver lige. Når jeg har et våben på mig kan jeg ikke bare scrolle og finde den hvordan gør jeg sån at jeg bare kan scrolle?????????